Profiles

Barbro Westlund

Barbro Westlund

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 766 10
E-post barbro.westlund@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 996
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har en bakgrund som lågstadielärare. Efter 25 år i grundskolan fick jag en anställning som lärarutbildare vid Stockholms universitet. Idag arbetar jag som lektor i läs- och skrivutveckling vid institutionen ISD. Jag disputerade 2013 med avhandlingen "Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår". Mitt stora intresse är frågor som rör språkutveckling, läs-och skrivutveckling och hur man i skolan stödjer och bedömer elevers läsförståelse. Jag har författat flera böcker som rör aktiv läsförståelseundervisning. Dessa används bl.a. i lärarutbildningen.

Undervisning

Jag undervisar i grundutbildningens läs- och skrivutvecklingskurser och i forskarutbildningen. Dessutom handleder jag examensarbeten på kandidatnivå.

Forskning

För närvarande är jag delaktig i två pågående forskningsprojekt: En studie om språkutvecklande arbetssätt i förskolan och en studie om hur högstadielärare resonerar om hur läsförståelse stöds och bedöms i skolämnet svenska.

Jag är också medförfattare till en forskningsöversikt i pocketformat som Skolverket ger ut under 2016.

Tillsammans med med Nacka kommun kommer att genomföras en studiei Kanada. Inriktningen som handlar om vilket stöd flerspråkiga elever får i att utveckla sin läsförståelse.

Ett forskningsprojekt om Berättarministeriets metodik för att stödja barn i utsatta områden planeras.

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa