Profiles

Barbro Westlund

Barbro Westlund

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 766 10
E-post barbro.westlund@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 996
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har en bakgrund som lågstadielärare. Efter 25 år i grundskolan fick jag en anställning som lärarutbildare vid Stockholms universitet. Idag arbetar jag som lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik.

Jag disputerade 2013 med avhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Mitt stora intresse är frågor som rör språkutveckling, läs-och skrivutveckling och hur man i skolan stödjer och bedömer elevers läsförståelse. Jag har författat flera böcker som rör aktiv läsförståelseundervisning. Dessa används bland annat i lärarutbildningen.

Undervisning

Jag undervisar främst i grundutbildningens läs- och skrivutvecklingskurser och i forskarutbildningen. Dessutom handleder jag examensarbeten.

Forskning

Jag har avslutat två forskningsprojekt: En studie om språkutvecklande arbetssätt i förskolan och en studie om hur högstadielärare resonerar om hur läsförståelse stöds och bedöms i skolämnet svenska.

För närvarande håller jag på med ett forskningsprojekt i en mångkulturell skola åk 1-5 och påbörjar ett läsprojekt i samarbete med Junibacken vt 2019.

Jag är också huvudförfattare till en forskningsöversikt om läsförståelse Att läsa och förstå, som Skolverket gav ut 2016.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa