Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Benjamin ChandlerGästforskare

Om mig

Jag är forskare i Klimatvetenskap och kvartärgeologiska forskningsenheten vid Institutionen för naturgeografi. Jag är medlem i Bolincentret för klimatforskning (Forskningsområde 3 - hydrosfär, kryosfär och klimat; Forskningsområde 5 - historisk till tusenårig klimatvariabilitet). Jag är också gästforskare på University of Portsmouth, Storbritannien.

Jag bedriver för närvarande postdoktorell forskning om tillämpning av geofysik i glaciala miljöer. Forskningen finansieras av Leverhulme Trust.

Forskning

  • Glacialgeologi
  • Kvartär sedimentologi
  • Tillämpad Geofysik
  • Palaeoglaciologi
  • Fjärranalys och GIS

För mer information, se sidan på engelska.

Publikationer

Vetenskapliga artiklar:

Chandler, B.M.P., Boston, C.M., Lukas, S., Lovell, H. (2021) Re-interpretation of ‘hummocky moraine’ in the Gaick, Scotland, as erosional remnants: Implications for palaeoglacier dynamics. Proceedings of the Geologists' Association.

Chandler, B.M.P., Evans, D.J.A., Chandler, S.J.P., Ewertowski, M.W., Lovell, H., Roberts, D.H., Schaefer, M., Tomczyk, A.M. (2020) The glacial landsystem of Fjallsjökull, Iceland: spatial and temporal evolution of process-form regimes at an active temperate glacier. Geomorphology, 361, 107192.

Chandler, B.M.P., Chandler, S.J.P., Evans, D.J.A., Ewertowski, M.W., Lovell, H., Roberts, D.H., Schaefer, M., Tomczyk, A.M. (2020) Sub-annual moraine formation at an active temperate Icelandic glacier. Earth Surface Processes and Landforms, 45(7), 1622–1643.

Chandler, B.M.P., Lukas, S., Boston, C.M. (2020) Processes of ‘hummocky moraine’ formation in the Gaick, Scotland: insights into the ice-marginal dynamics of a Younger Dryas plateau icefield. Boreas, 49(2), 248–268.

Chandler, B.M.P., Boston, C.M., Lukas, S. (2019) A spatially-restricted Younger Dryas plateau icefield in the Gaick, Scotland: Reconstruction and palaeoclimatic implications. Quaternary Science Reviews, 211, 107–135.

Chandler, B.M.P., Lukas, S., Boston, C.M., Merritt, J.W. (2019) Glacial geomorphology of the Gaick, Central Grampians, Scotland. Journal of Maps, 15(2), 61–79.

Chandler, B.M.P., Lovell, H., Boston, C.M., Lukas, S., Barr, I.D., Benediktsson, Í.Ö., Benn, D.I., Clark, C.D., Darvill, C.M., Evans, D.J.A., Ewertowski, M.W., Loibl, D., Margold, M., Otto, J-C., Roberts, D.H., Stokes, C.R., Storrar, R.D., Stroeven, A.P. (2018) Glacial geomorphological mapping: A review of approaches and frameworks for best practice. Earth-Science Reviews, 185, 806–846.

Chandler, B.M.P., Lukas, S. (2017) Reconstruction of Loch Lomond Stadial (Younger Dryas) glaciers on Ben More Coigach, NW Scotland, and implications for reconstructing palaeoclimate using small ice masses. Journal of Quaternary Science, 32(4), 475–492.

Chandler, B.M.P., Evans, D.J.A., Roberts, D.H. (2016) Recent retreat at a temperate Icelandic glacier in the context of the last ~80 years of climate change in the North Atlantic region. αrktos, 2(1), 24.

Chandler, B.M.P., Evans, D.J.A., Roberts, D.H. (2016) Characteristics of recessional moraines at a temperate glacier in SE Iceland: Insights into patterns, rates and drivers of glacier retreat. Quaternary Science Reviews, 135, 171-205.

Chandler, B.M.P., Evans, D.J.A., Roberts, D.H., Ewertowski, M.W., Clayton, A.I. (2016) Glacial geomorphology of the Skálafellsjökull foreland, Iceland: A case study of 'annual' moraines. Journal of Maps, 12(5), 904-916.

Bokkapitel:

Chandler, B.M.P., Evans D.J.A. (2021) Glacial Processes and Sediments. In: Alderton, D., Elias, S. (Eds.) Encyclopedia of Geology (2nd Edition). Elsevier, Amsterdam, p. 830–856.

Chandler, B.M.P., Evans, D.J.A., Roberts, D.H. (2018) Glacial landsystem development at Skálafellsjökull and moraine-climate change linkages. In: Evans, D.J.A. (Ed.). Glacial Landsystems of Southeast Iceland – Quaternary Applications: Field Guide.  Quaternary Research Association, London, p. 243–258.

Evans, D.J.A., Chandler, B.M.P. (2018) Geology, physiography and glaciology of SE Iceland. In: Evans, D.J.A. (Ed.). Glacial Landsystems of Southeast Iceland – Quaternary Applications: Field Guide.  Quaternary Research Association, London, p. 1–19.