Profiles

Berk Sirman

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 19 53
E-post berk.sirman@music.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i musikvetenskap

 

Forskning

Sirmans forskningsplan handlar om att utveckla analysverktyg för den inspelade musiken. Musikvetenskapens hittillsvarande analysmetoder utgår, enligt Sirman, från musik i noterad form, medan den inspelade musiken kräver nya angreppssätt. Sirman har personligen goda förutsättningar att ta sig an uppgiften genom sin erfarenhet av undervisning i just musikproduktion och sitt dokumenterade intresse för musikanalys.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa