Profiles

Birgitta Hammarström Lewenhagen. Foto: Niklas Björling

Birgitta Hammarström Lewenhagen

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 767 58
E-post birgitta.hammarstrom-lewenhagen@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 448
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Birgitta är utbildad socionom och lärare, fil. lic. i pedagogik och fil.dr. i förskoledidaktik. Hon är anställd vid institutionen som lektor i pedagogik.

Birgitta har arbetat med förskolerelaterade frågor sedan 1977, först med handledning och konsultation till yrkesverksamma i förskolan och sedan med förskollärarutbildning från slutet av 1980-talet (Lärarhögskolan). Arbetet har bestått i huvudsak av undervisning men också som utbildningsledare från mitten av 1990-talet fram till uppgåendet med Stockholms universitet 2008.

Två huvudsakliga specialområden för undervisning och forskning:

  1. Professionsutveckling, handledning och konsultation
  2. Läroplansteori / läroplanshistoria med särskild inriktning på förskolans framväxt, idéarv och kunskapstraditioner.

Båda områdena bedrivs i ett tydligt samhällsperspektiv.

Nyckelord

förskolans historia, läroplansteori/historia, professionsutveckling, handledarutbildning, VFU

Undervisning

Handledning och professionsutveckling  

I VFU och yrkesverksamhet: Är kursansvarig för flera VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet och arbetar som särskild VFU-kurslärare dels inom region Sydväst som universitetet samarbetar med kring VFU samt inom det s.k. övningsförskoleprojektet. Har under många år också  haft och utvecklat handledarutbildningar för förskolan och också skrivit om handledning och mentorskap i förskolan.

Förskolans historiska framväxt

Är kursansvarig och lärare i den utbildningsvetenskapliga kärnkurs i grundutbildningen som rör utbildningens historia.

Ett område som Birgitta särskilt brinner för och ser som viktigt också som en del av förskollärarnas professionsutveckling. Att förstå sitt idéarv och uppdrag i en samhällelig  kontext och vilka föreställningar om undervisning och lärande kring de allra yngsta barnen som förekommit och förekommer. 

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer/Publications

Handledning och professionsutveckling  

Hammarström-Lewenhagen, B & Ekström, S ( 1995). Det mångtydiga mötet. Ett försök att förstå komplexiteten i pedagogisk handledning i förskolan. Stockholm: HLS förlag.

Hammarström- Lewenhagen, B (2005). Följ mig bortåt vägen. Om pedagogisk handledning i förskolan. Stockholms universitet (Licentiatavhandling)

Hammarström-Lewenhagen, B ( 2013). "Om mentorskap och professionsutveckling  i förskolan", i  Bronäs, A.  & Ståhle, Y. (red). Mentorskap i skola och förskola. Stockholm: Studentlitteratur.

Förskolans historiska framväxt

Hammarström-Lewenhagen, B. (2013). Den unika möjligheten. En studie om den svenska förskolemodellen 1968-1998 (Avhandling). Stockholms universitet.

Hammarström-Lewenhagen, B. (2016). Förskolans århundrade. Pedagogiska nyckeltexter. Malmö: Gleerups.

Media

Förskolans viktiga vägval, Skolledarna 2014-11-05

Förskolan för alla och (nästan) allt, Förskolan/Lärarnas nyheter 2014-08-13

Så växte den svenska förskolemodellen fram, Skolporten 2014-04-30

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa