Profiles

Birgitta Svensson

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post birgitta.svensson@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag var mellan åren 2001 och 2015 innehavare av den Hallwylska professuren i etnologi, särskilt europeisk, som inrättades 1918 och delade då min tid mellan forskningsfrågor på Nordiska museet och undervisning och handledning på Etnologiska avdelningen. Under de åren var jag med och ledde två forskarskolor, den senaste forskarskolan i kulturhistoriska studier (Fokult) vid Humanistiska fakulteten som avslutades 2016. Min forskning rör främst marginaliseringsprocesser och kulturhistoria på de tre forskningsfälten migration/medborgarskap, identifikationens historia samt landskap och rumsligheter.

Tidigare var jag verksam vid Lunds universitet, där jag disputerade i etnologi 1993 och blev docent 1997. Dessförinnan arbetade jag som samhällsvetare i offentlig förvaltning 1972-1987. Jag är styrelseledamot i bland annat Vitterhetsakademien, Kungl. Gustav Adolfs akademien, International Society for Cultural History och SIEF samt redaktör för den internationella tidskriften Ethnologia Scandinavica och medlem i redaktionen för Ethnologia Europaea. Som sakkunnig har jag verkat i såväl Danmark, Norge och Finland som i europeiska och flera av de svenska forskningsråden, där jag också varit ordförande i beredningsgrupper rörande de historiska vetenskaperna samt kulturarvsfrågor. Under åren 1996-2004 var jag redaktör för den kulturhistoriska tidskiften RIG.

Kontakt: 08-674 76 77, 08-5195 47 13, 073-3267011

Forskning

För projekt och pågående forskning se www.nordiskamuseet.se.

Publikationer i urval

Böcker

Individer i rörelse: kulturhistoria i 1880-talets Sverige. Tills. med Anna Wallette (red.). 2012.

Markeringar och maskeringar: att visa eller dölja sin kropp. Tills. med Roger Qvarsell (red). 2012.

Varför etnologi?  En ämnesintroduktion för nya studenter. 2012.

Andra Stockholm: liv, plats och identitet i storstaden. Tills. med Bo Larsson (red.). 2011.

Svenskt i Finland - finskt i Sverige språk, identitet och nationalitet efter 1809. Tills. med Maria Sjöberg (red.). 2011.

Kulturhjälten: Viktor Rydbergs humanism. Tills. med Birthe Sjöberg (red.). 2009.

Malmberget: structural change and cultural heritage processes.Tills. med Ola Wetterberg (eds.) 2009.

Kartan i forskningens tjänst: Tills. med Lars-Erik Edlund & Anne-Sofie Gräslund (red.). 2008.

Bokkapitel

Kategoriseringarnas tidevarv. I: Stråth, Bo: Sveriges historia: 1830-1920. 2012.

Kroppens graffiti - en markering: tatuering som visuellt kommunikationsmedel. I:  Markeringar och maskeringar : att visa eller dölja sin kropp. 2012.

Kulturhistoriska perspektiv på samtidens individualisering. Tills. med Anna Wallette I: Individer i rörelse: kulturhistoria i 1880-talets Sverige. 2012.

Det moderna varat som biografisk presentation. I: Biografiska betydelser: norm och erfarenhet i levnadsberättelser. Lena Marander-Eklund & Ann-Catrin Östman (red.). 2011.

Liv, plats och identitet i det urbana rummet. I: Andra Stockholm: liv, plats och identitet i storstaden. 2011.

Skånska sommarlandskap. I: Landskapsspejare. Nordiska museets och Skansens årsbok 2011.

Etnologisk forskning och kulturpolitik i ett Europa utan nationella gränser: några reflektioner kring ett ämne i förvandling.  I: Kulturelle processer i Europa. Flemming Hemmersam, Astrid Jespersen, Lene Otto (red.). 2010.

Forskning och insamling i Folkmusikkommissionens tid. I: Det stora uppdraget: perspektiv på folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten (red.). 2010.

En ny kulturell grammatik?  Om behovet av stora berättelser. Arkeologisk framtid. Tore Artelius och Anna Källén (red.). 2009.

Kultur som natur: landskapshistoriska källor i Mårten Sjöbecks miljöundersökningar. Agrarhistoria på många sätt. 28 studier om människan och jorden: festskr. till Janken Myrdal på hans 60-årsdag. 2009.

Risk management in the historic environment: between development and cultural destruction. Tills. med Ola Wetterberg. I: Malmberget: structural change and cultural heritage processes. 2009.

The significance of history in heritage management . Tills. med Ola Wetterberg. I: Malmberget: structural change and cultural heritage processes.  2009.

Särart, likhet, mångfald: etnologiska perspektiv på kulturell identitet. Folkkultur i fokus. Maj Reinhammar (red.). 2009.

Viktor Rydbergs civilisationskritik. I: Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism. 2009.

Sociala relationer och kulturella situationer: kartografisk analys i Börje Hanssens Österlen. I: Kartan i forskningens tjänst . 2008.

Facts and artefacts in cultural history museums: the material turn in research. Research and Museums. Görel Cavalli-Björkman & Svante Lindqvist (red.). 2008.

Tidskriftsartiklar

En kubansk cigarrlåda. Kulturella perspektiv.  Nr 3-4, 2011.

Den digitala informationen och forskningsprocessen . Samtid & museer. Nr 2, 2009.

Les musées face à leur histoire culturelle. Ethnologie française. Nr 2, 2008.

Nationell identitet under omprövning . Forskning och framsteg.  Nr 1, 2008.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2015. Birgitta Svensson. RIG (2-3), 152-153
  • 2015. Birgitta Svensson, Marie Riegels Melchior. Critical Studies in Fashion & Beauty 6 (1), 121-124

    Fashion and Museums: Theory and Practice, Marie Riegels Melchior and Birgitta Svensson (eds) (2014) London: Bloomsbury Academic, 210 pp. ISBN: 9781472525246, Hardback £58.50 [Contributions by Harold Koda & Jessica Glasscock, Jose Teunissen, Marco Pecorari, Anna Dahlgren, Julia Petrov, Marianne Larsson, Anne-Sophie Hjemdahl, Rosemary Harden, Kirsten Toftegaard, Ingeborg Philipsen, Tone Rasch & Ingebjørg Eidhammer and Jeffrey Horsley.]

  • 2015. Birgitta Svensson. Bebyggelsehistorisk tidskrift (70), 109-112
Visa alla publikationer av Birgitta Svensson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 17 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa