Profiles

Profile picture Elisabeth Bladh

Elisabeth Bladh

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 43 06
E-post elisabeth.bladh@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D540
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning på TÖI, samt docent i franska (vid Göteborgs universitet). Jag disputerade 2003 vid Stockholms universitet med en avhandling som jämförde översättningslösningar i förhållande till målgrupp och syfte i samtida franska bibelöversättningar. Jag har tidigare jobbat som lektor i franska på Barbados (2004-2009) och vid Göteborgs universitet (2009-2019). 2008-2009 var jag post dok vid institutionen för franska, italienska och klassiska språk vid Stockholms universitet.

I Göteborg var jag koordinator för Översättarprogrammet (2016-2019) och vid TÖI är jag studierektor för avdelningen översättning sedan hösten 2020.

Undervisning

Vid TÖI har jag undervisat i Översättning i teori och praktik II och Fackspråk och terminologi. På tidigare arbetsplatser har jag undervisat i fransk lingvistik, franska färdighetskurser på alla nivåer, översättningsvetenskap och översättning (franska till svenska). 

Tillsammans med Linnéa Koré och Ugo Ruiz vid Instituionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet utvecklade jag podden "Lär dig franska: språk, kultur, vett och etikett" som ett komplement till nybörjarkursen i franska. Podden finns fritt tillgänglig på nätet och nås här.

Forskning

Foskrningsintressen

 • Skönlitterär översättning, särskilt med inriktning mot franskspråkig litteratur till svenska
 • Bibelöversättning
 • Kontrastiv lingvistik, särskilt aspekt
 • Pedagogiskt arbete i andraspråksinlärning av franska i Sverige

Forskningsfinansiering

 • 2012–2015 ”Med fokus på periferin –franskspråkig litteratur i svensk översättning under 1900-talet”. Akademieforskartjänst, Kungliga Vitterhetsakademin.
 • 2008–2009 ” Den franskkaribiska litteraturens svenska översättningshistoria”. Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelse, Stockholms universitet.

Doktorandhandledning

Biträdande handledare

 • Maria Forsman. Institutionen för språk och litteraturer. Göteborgs universitet.

Förtroendeuppdrag

 • 2009-2020 Sektionsredaktör för avdelningen fransk lingvistik, tidskriften Moderna Språk
 • 2011- Medlem i vetenskapliga kommittén för tidskriften Atelier de traduction
 • 2017- Medlem i redaktörskommittén för tidskriften Revue nordique des études francophones
 • 2017. Ledamot och andreopponent i betygskommittén för Siri Fürst Skogmo, Marked language in literary translation. Mapping challenges and solutions in five English novels and their Norwegian translations. Department of Literature, Area Studies and European Languages, Humanistiska fakulteten, Universitetet i Oslo.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2020. Cecilia Alvstad (et al.). Romanistiken i Sverige, 281-294
 • 2020. Andreas Romeborn, Elisabeth Bladh.

  De romanska språken är de indoeuropeiska språk som utvecklats från latinet. Beteckningen ”romanska språk” syftar även på den akademiska disciplin i vilken de romanska språken och litteraturen från de romanska språkområdena studeras. Denna disciplin, också kallad ”romanistik”, har en lång tradition i Sverige. Den akademiska utbildningen och forskningen i romanska språk i Sverige bildar ämnet för denna antologi, vars bidrag är skrivna av 22 olika forskare verksamma inom fältet. I antologin undersöks den svenska romanistikens historiska utveckling samt bärande tendenser i dagens utbildning och forskning. Frågan om vad som idag kännetecknar romanska språk som akademisk disciplin i Sverige diskuteras grundligt i flera av bidragen. Boken anlägger ett metadisciplinärt perspektiv i den meningen att det är själva disciplinen romanska språk – eller någon aspekt av denna – som utgör studieobjektet. Den vänder sig till alla med intresse för universitets- och lärdomshistoria och för de akademiska språkämnenas utveckling och ställning i ett svenskt högskolesammanhang. Flera av bidragen är därutöver av relevans för läsare med intresse för språkdidaktiska spörsmål och för pedagogisk forskning rörande språkundervisning inom högre utbildning. Förhoppningen är att de reflexioner och undersökningar som samlas i denna antologi ska kunna tjäna som en utgångspunkt för romanistikens utveckling i Sverige i framtiden.  

Visa alla publikationer av Elisabeth Bladh vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 20 april 2021

Bokmärk och dela Tipsa