Stockholms universitet logo, länk till startsida

Bo SundborgProfessor

Om mig

Jag skrev min avhandling vid Göteborgs universitet, och var sedan postdok vid Princeton university innan jag kom till Stockholm. Jag har även arbetat som personlig assistent och hjälpmedelsutvecklare. 

Undervisning

Jag har undervisat i avancerad kvantmekanik, Kvantmekanik III. Kvantmekanik är fundamental för materiens uppbyggnad, och kursen ger en fördjupad kunskap i kvantmekanikens teori, och träning i ett antal beräkningsmetoder.

Forskning

Jag är fascinerad av fundamentala teoretiska frågor inom fysiken. Det får mig att välja forskningsprojekt som jag tror kan leda till inblickar i rummets, tidens och materiens natur. Varje teori som gör anspråk på att beskriva vår värld måste inrymma såväl gravitation som kvantmekanik (reglerna för sammansättning av större objekt från mikroskopiska). 

Ett angreppsätt är strängteori som också kan ge ledtrådar till materiens beskaffenhet, ett annat är mer direkt fokuserad på gravitationsteori, som beskriver rummets och tidens makroskopiska egenskaper.