Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Britt-Marie HanssonTimlärare

Om mig

Jag är universitetsadjunkt och har tidigare arbetat som gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi. Arbetar sedan 2004 på SU och har min placering på HSD (Institutionen för de humanistiska och ssmhällsvetenskapliga ämnenas didaktik).

Mitt huvudsakliga uppdrag är att ansvara för Handledarutbildningen på SU, vilket innebär att jag håller i och genomför hamdledarutbildningar för verksamma lärare som tar emot studenter på Lärarutbildningen när de gör sin VFU (Verksamhetsförlagda utbildning). Har desutom kursansvaret för denna utbildning.

Undervisar även studenter i psykolgi-didaktik. Utöver detta arbetar jag som VFU-lärare och genomför tre-partsamtal med studenterna när de är ute på VFU.

Är också "särskilt utvald VFU-kurslärare" inom ramen för Övningsskoleprojektet, vilket innebär att jag har täta kontakter med två av övningsskolorna (S.t Eriks gymnasium och Fredrika Bremergymnasiet) och träffar handledarna på skolan i olika sammanhang, i syfte att stödja och utveckla samarbetet mellan skolan och SU.