Profiles

 Caroline Aspers Dahlberg

Caroline Aspers Dahlberg

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 45
E-post caroline.dahlberg@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P341
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Caroline Dahlberg disputerade i sociologi i januari 2011 med en avhandling om hur etiska gränser för reklam bestäms av reklambranschens självregleringsorgan, i Storbritannien respektive i Sverige. Det som då studerades var hur olika värderingsprinciper hanteras i beslutsprocesser i vilka människor förhåller sig till andras tolkningar och värderingar.

Caroline Dahlbergs forskningsintresse handlar sedan dess om hur värderingsprinciper formas och vägs samman i olika sammanhang. En central fråga är vilka värderingsmässiga konventioner vi förhåller oss till och hur de formas i vår dagliga verksamhet och en annan är hur vi förhåller oss till andra människor (ibland i form av organisationer eller handlingar) för att det vi gör skall uppfattas som bra eller rättfärdigt.

I sitt projekt som postdoktor studerar Caroline Dahlberg universitetslärares arbetspraktik, vilket beskrivs något utförligare nedan. Caroline Dahlberg har själv erfarenhet som universitetslärare och har sedan 2005 undervisat på alla nivåer i sociologi, som handledare och examinator av examensuppsatser, samt i teori och metod.

Undervisning

Handleder och examinerar på HSD:s uppsatskurs.

Forskning

Caroline Dahlbergs postdoktorsprojekt vid HSD handlar om universitets- och högskolelärares arbete. Projektet är en intervjustudie som bland annat syftar till att förstå centrala delar av universitetsundervisningens värderings- och läroprocesser, samt att belysa olika pedagogiska dilemman.

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • Avhandling (Dok) Picturing the Public
  2010. Caroline Dahlberg, Göran Ahrne, Laurent Thévenot.

  Across the globe, people are everyday audiences of advertising images, which have become integrated in our life worlds. Advertising images are entangled with interesting moral conflicts. This study analyses the decision-processes of advertising self-regulators, who are in the midst of such moral conflicts, with the purpose of showing how and why they decide if advertising images are acceptable or not.

  Two organizations based in different countries are included in the study; The Advertising Standards Authority (ASA) in the United Kingdom and The Trade Ethical Council against Sexism in Advertising (ERK) in Sweden. The empirical material consists of interviews with 38 people, images and text documents, from the two mentioned self-regulatory bodies, and some (participant) observation. The study focuses on cases of potentially offensive advertisements. The material is primarily analysed using the theory of worlds of worth, developed by Luc Boltanski and Laurent Thévenot.

  The thesis argues that advertising self-regulation is about ascertaining, and making compromises between, conventions of morality. The study demonstrates the pattern of how the contextual circumstances influence the moral decisions that are made. It is shown that a decisive feature of the decisions is to conceptualize the general public in a justified way. This means that decision-makers picture the public as types of people who hold one or a combination of moral logics, and assume that they use these to interpret and evaluate advertising images. How these publics are defined depends on how the settings of the different advertising images are collectively interpreted by the decision-makers.

  The thesis argues more generally that to understand people’s values we must look at conflict situations in which current morals surface, such as the ways they appear in relation to advertising images.

Visa alla publikationer av Caroline Aspers Dahlberg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Bokmärk och dela Tipsa