Stockholms universitet logo, länk till startsida

Camilla HjelmKonstintendent

Om mig

Jag är konstintendent och konstansvarig för konstsamlingarna på Stockholms universitet. I arbetet ingår förvaltning, administration av och forskning i konstsamlingarna samt vård, säkerhet, placering, utlån och mottagande av donationer. Samlingarna består av äldre utländsk och svensk konst, Orreforssamlingen av konstglas, modern och samtida konst från Statens konstråd och universitetets egna samlingar där bland annat porträttsamlingarna ingår. Uppdraget omfattar även skulptur, konsthantverk och äldre inventarier.

Offentlig konst

På universitetsområdet finns konstverken placerade på gemensamma utrymmen och i arbetslokaler. Många av dem är tillgängliga för allmänheten. Skulpturerna som finns i den omgivande miljön bildar tillsammans en skulpturpark. På Frescatiområdet finns ett trettiotal byggnadsanknutna verk som beställts och tillkommit på Statens konstråds uppdrag, och som ägs, vårdas och förvaltas av fastighetsägaren Akademiska Hus i Stockholm.

Spökslottet

Spökslottet (i Stockholms innerstad) är en rik källa att ösa ur för den konst- och historieintresserade. Byggnaden är från 1700-talets början och innehåller samlingar av måleri (från 1300-tal till 1800-tal) och Orreforsglas. Merparten av den äldre konsten donerades till dåvarande Stockholms Högskola 1884 och tillhör Stiftelsen Johan Adolf Bergs tavelsamling, för vilken Stockholms universitet är förvaltare. Tyngdpunkten på samlingen är äldre holländsk-, flamländsk-, italiensk-, svensk-, fransk- och engelsk konst.

Konstvisningar på Frescati och på Spöksottet bokas via camilla.hjelm@su.se