Profiles

Rexgren

Adrian Rexgren

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post adrian.rexgren@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

I Adrians avhandlingsarbete står språk- och översättningspedagogik på högskolenivå som huvudämne. Dessa områden har historiskt överlappat och medverkat till att uppnå ändamål som ar nära band sinsemellan; och deras respektive klassrumspraxis har otvivelaktigt gynnat både språk- och översättningsstudier. Att undersöka och analysera lärarnas strategier och klassrumsdynamik bedöms vara av väsentlig pedagogisk vikt för att kunna revidera och uppdatera uppfattningar som har med undervisningsprocesser och resultat att göra.

Avhandlingsarbetet förväntas redogöra för aktuellt pedagogiskt förfarande från ett internationellt och jämförande perspektiv i 3 högskoleundervisningsorganisationer i Norden och Baltikum som erbjuder liknande språk- och översättningsprogram. Utgångspunkten är att en noggrann undersökning inom de strategier som används i nuvarande språk- och översättningspedagogiken ska bidra till kunskapsbanken inom deskriptiv pedagogik, lärarutbildning och pedagogisk planering inom en snar framtid.

Arbetslivserfarenhet

Språkundervisning

  • Engelska för akademisk forsknings främjande
  • Tysk och italiensk fonetik och prosodi för operasångare
  • Akademisk spanska och internationell kommunikation
  • Svenska som andraspråk för spansktalande studenter
  • Audiovisuell produktion för digitala pedagogiska lärplattformar

Översättningsundervisning

  • Kursplansuppdatering och översättningskompetensprov
  • Litterär översättning
  • Översättarens roll i flerspråkig miljö
  • Konferenstolkning

Media & Konst

  • Virtuellt innehåll, upphovsrätt och närstående rättigheter
  • Klassiska och elektriska stränginstrument
  • Produktion och musikförvaltning av evenemang
  • Röstverkande och stämbandshälsa

 

Participation in Academic Events

Rexgren, A. (2018). Att undersöka korsspråkande principer i språk- och översättningspedagogik inom nutida högskoleutbildningar. Hållbar utvecklings globala mål 4 – Seminarium om global utbildning och dess bidrag. Jyväskylä universitet, 23:e-24:e okt.

Rexgren, A. (2018). Tar högskoleutbildning hänsyn till den ökande klassrumstvärsspråkigheten? – IJPF (Internationell och jämförande pedagogisk forskning) halvdags-symposium. Stockholms universitet, 5:e nov.

Rexgren, A. (2019). Korsspråkande i översättningsklassrummetInternationellt gemensamt seminarium: På väg mot en hållbar framtid. University of Tokyo, Jyväskylä University, Stockholm University, 20:e-22:e feb.

Rexgren, A. (2019). Att utforska variation inom översättningspedagogikNOCIES (Nordiskt nätverk för internationell och jämförande pedagogik) tvååriga konferens & Global CIE Forum. 'Att förstå det globala i internationell och jämförande pedagogik'. Stockholm University, 10:e-11:e okt.

Publikationer

Rexgren, A. (kommande). Tvärspråkliga fotspår av förkolumbianska inhemska språk igenom Latinamerikas extrema musikgenrer. In K. Spracklen (Red.). Studier inom Hårdrocksmusik, 5(2). Bristol: Intellect Books.

Senast uppdaterad: 20 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa