Profiles

Christer Cederlund. Foto: Eva Dalin

Christer Cederlund

Universitetsadjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
E-post christer.cederlund@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 220b
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Huvudsakligt forskningområde

Socialpedagogik eller pedagogiskt socialt arbete. Spec. intresse; inklusion och exklusions processer i det vardagliga sociala arbetet.

Handleder gärna inom

Se ovan

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2017. Christer Cederlund, Stig-Arne Berglund.

  Författarna beskriver socialpedagogik som ett kunskapsområde i det akademiska ämnet socialt arbete och ger rikliga exempel på socialpedagogiska tillämpningar i arbete med människor i problematiska livssituationer. De närmar sig spännande professionella förhållningssätt som tar fasta på den motivation och kraft människor själva har.

  Boken tar även upp framväxten av de socialpedagogiska utbildningarna samt den moderna och utvecklade socialpedagogik vi idag talar om, till exempel i samband med samhällets inkluderings- och exkluderingsprocesser. Syftet med boken är att synliggöra pedagogikens betydelse i det sociala arbetet, vilket i ringa utsträckning beskrivits i litteratur kopplat till socialt arbete under de senaste decennierna. I praktiska exempel analyseras hur det pedagogiska tänkandet formar positiva och professionella tillämpningar av social pedagogik i socialt arbete. I upplaga 2 har de socialpedagogiska utgångspunkterna tydliggjorts och nya arenor för socialpedagogiken presenteras. Ett nytt kapitel om socialpedagogiska vändpunktsprocesser har också tillkommit. Innehållet har breddats mot behandlingspedagoger och andra yrken som ryms inom det socialpedagogiska fältet. Boken används på en rad socionom- och socialpedagogutbildningar, behandlingspedagogutbildningar och andra kurser och närliggande utbildningar där socialpedagogik ingår.

 • 2015. Christer Cederlund, Lisbeth Eriksson.
 • 2015. Christer Cederlund. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 16, 247-260

  Dagens samhälle ställer människan inför allt fler utmaningar denne måste kunna hantera. Utmaningar som både kräver mod och kunskaper. Den samhälleliga utvecklingen innebär att allt fler krav på att kunna göra sig intressant för andra utan att utmålas som avvikande ställs på människan. Vad innebär det för den professionelle socialarbetaren/pedagogen?

  För att både kunna handla självständigt och med mod krävs kunskaper som både ger den professionelle en stabil grund att stå på som att kunna stödja den det gäller. I artikeln diskuteras om självständighet och mod kan utvecklas i den allt mer akademiserade utbildningen. Vad betyder det att studenternas kunskapsinlärning allt mer lämnats över till dem själva i form av mer omfattande litteratur som bearbetas genom individuella skriftliga uppgifter? Och att allt färre timmar erbjuds studenter för gemensamma reflektioner och de praktiknära inslagen ges allt mindre betydelse. Hur påverkar detta studentens utvecklande av professionellt förhållningssätt, tillämpning av samhällets regelsystem eller förståelse för samhällets grunder för att skapa förutsättningar för alla dess medlemmar att ingå i samhällets gemenskaper.

 • 2014. Christer Cederlund, Stig-Arne Berglund.
 • 2013. Christer Cederlund. Gemenskaper, 299-316
 • 2011. Christer Cederlund. sosiaalipedagoginen aikakauskirja 12, 131-140
 • 2011. Christer Cederlund. European Journal of Social Education 20 (21), 81-93

  As social pedagogy as a subject has become part of Swedish university education in social work, so has the need arisen to clarify what social pedagogy is. The aim of this article is to bring to the fore some pedagogical aspects of social work by proceeding from some points of departure inspired by various modernity theoreticians. A major point of departure is that increasingly today, greater demands are being placed on the individual in order to be included in the fellowships and normalities of the society. The article argues that it is a social pedagogical task to bring these demands clearly into view so that the knowledge can be used to identify current normalities and to qualify persons for community inclusion. A theoretical section is followed by a study of persons selling street papers, who have answered questions about the demands that they experience are placed on them by others and their responses to these demands. 

 • 2000. Christer Cederlund. Miljöterapi, 173-197
Visa alla publikationer av Christer Cederlund vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 13 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa