Profiles

Cecilia Aare

Cecilia Aare

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post cecilia.aare@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är född 1959 och har studerat litteraturvetenskap samt journalistik. Tidigare har jag arbetat som reporter i dagspress och som tidskriftsredaktör. De senaste åren har jag varit anställd som adjunkt i journalistik vid Södertörns högskola. Jag är för närvarande doktorand i litteraturvetenskap på 80 procent av arbetstiden och ägnar 20 procent åt att undervisa i journalistik med inriktning mot reportage.

Forskning

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt har arbetsnamnet Den empatiska reportern. Om reportagets narrativitet och reporterns uppdrag. Jag vill undersöka hur reporterns professionella roll som ögonvittne påverkar narrativiteten i olika typer av reportageberättande. Min förhoppning är att skapa en modell över reportagets grundläggande narratologi. Med hjälp av modellen vill jag sedan beskriva det svenska reportagets utveckling under hundra år. Skiftningar i narrativitet vill jag pröva mot en bakgrund av hur reporterns uppdrag över tid har mejslats fram genom beröringspunkter mellan litteratur, samhälle och journalistik.

Handledare

Helena Bodin, Christer Johansson 

Publikationer

*1998: Perspektiv på musik – en antologi, red. Cecilia Aare och Johan Scherwin, Stockholm: Rikskonserter och Sveriges Radio P2.

*2011: Högskoleläroboken Det tidlösa reportaget. Lund: Studentlitteratur.

*2014: Att se genom andras ögon. Narrativa strategier för att skapa inlevelse i reportage. I skriftserien Journalistikstudier vid Södertörns högskola, 8.

*2015: "Reportern som ett verktyg för att belysa de andra. Narratologiska konsekvenser av den journalistiska ögonvittnespositionen", Tidskrift för Litteraturvetenskap, 2015, 1.

*2016: "A Narratological Approach to Literary Journalism: How an Interplay between Voice and Point of View May Create Empathy with the Other", Literary Journalism Studies, Vol. 7, No. 2, Fall 2015.

*2018: "A Narratological investigation of eyewitness reporting: How a journalistic mission affects narrative structures of the text", Brazilian Journalism Research Vol. 14, No. 3,  2018.

Litteraturvetenskap som forskningsområde.

Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa