Profiles

Profilbild Cecilia Carlander

Cecilia Carlander

Adjungerad lärare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post cecilia.carlander@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 921
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Fil.dr litteraturvetenskap/littérature comparée (GU/Sorbonne) 2013 med avhandling om kvinnoporträtt i svensk och fransk romankonst från 1800-talets slut utifrån dekadensens tematik och estetik: Les figures féminines de la Décadence et leurs implications esthétiques dans quelques romans français et suédois. 

I min forskning har jag främst intresserat mig för det sena 1800-talets litteratur, men emellanåt och framöver bland annat tidigare 1800-tal och en del 1950-60-tal, ofta med fransk-svensk(-nordisk) inriktning.

Jag är styrelseledamot i Strindbergssällskapet, tillika redaktör för sällskapets årsbok, Strindbergiana.

​Under perioderna 2002-2005 och 2007-2010 var jag verksam som svensklektor vid franska universitet som Université de Lorraine och Sorbonne. I Sverige har jag undervisat på diverse nivåer och kurser i litteraturvetenskap, svenska, franska, akademiskt skrivande och didaktik vid flera olika svenska lärosäten samt i svenska, franska och svenska som andraspråk på gymnasiet. 

Senast uppdaterad: 16 december 2020

Bokmärk och dela Tipsa