Profiles

Christian Eidevald. Foto: Niklas Björling

Christian Eidevald

Universitetslektor, docent

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post christian.eidevald@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 16b
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor, docent

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Jag är utbildad (och legitimerad) förskollärare, har tidigare bland annat varit musiker, väktare och militärpolis. Som docent i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning förskoledidaktik arbetar jag både med utbildning och forskning.

Nyckelord

Förskola, genus, jämställdhet, män i förskola, systematiskt kvalitetsarbete, sexuella övergrepp i förskola.

Undervisning

Jag undervisar inom Förskollärarprogrammet och via externa föreläsningar om exempelvis: systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation i förskola, genus, jämställdhet, män i förskola, sexuella övergrepp i förskola, lek, lärande och utveckling, vetenskapliga analyser. Jag handleder och examinerar även uppsatser.

Forskning

Mitt forskningsintresse handlar bland annat om män i förskola, sexuella övergrepp i förskola, jämställdhet och systematisk kvalitetsarbete i förskola.

Forskningsprojekt

Män i förskolan och sexuella övergrepp

Publikationer/Publications

Ett urval av publikationer:

Eidevald, Christian (2016). Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? Sexuella övergrepp och förebyggande arbete. Lund: Gleerups.

Bergström, Helena, Eidevald, Christian & Westberg Boström, Anna. (2016). Child sexual abuse at preschools – a review of a complex issue for preschool professionals. Early Child Development and Care.

Eidevald, Christian & Wallander, Agneta. (2016). Vad är pedagogisk miljö?. I L. Linder. (Red.). Pedagogisk miljö i tanke och handling (ss. 37-50). Stockholm: Lärarförlaget.

Eidevald, Christian. (2016). Omsorg av flickor och pojkar – kvinligt, manligt och närhet. I B. Riddersporre. & B. Bruce. (Red.). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & Kultur.

Eidevald, Christian. (2015). Videoobservationer. I G. Ahrne. & P. Svensson. (Red.). Handbok i kvalitativa metoder (2:a uppl., ss. 114-127). Stockholm: Liber.

Eidevald, Christian. (2014). Män i förskolan. En intervjustudie med 25 män som arbetar eller har arbetat i förskolan. Rapport: Dnr 2013:749. Stockholm: Skolverket.

Eidevald, Christian. (2014). Andra berättelser – andra möjligheter. I B. Riddersporre. & B. Bruce. (Red.). Berättande i förskolan (ss. 229-248). Stockholm: Natur & Kultur.

Eidevald, Christian. (2013). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan – Hallå, hur gör man? Stockholm: Liber.

Eidevald, Christian. (2011). “Anna bråkar!” – Att göra jämställdhet i förskolan. Stockholm: Liber.

Eidevald, Christian & Lenz Taguchi, Hillevi. (2011). Genuspedagogik och förskolan som jämställdhetspolitisk arena. I H. Lenz Taguchi., L. Bodén. &K. Ohrlander. (Red.). En rosa pedagogik – jämställdhetspedagogiska utmaningar (ss.19-31). Stockholm: Liber.

Eidevald, Christian. (2009). Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. Doktorsavhandling, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. (Läs hela avhandlingen)

Föreläsningar på webben

Kvalitetarbete med stöd av självvärdering och inkludering (2015)

Närhet, omsorg och övergrepp - normer om kvinnligt och manligt i förskolan (2015)

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Christian Eidevald vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa