Profiles

Cecilia Falk

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 23 92
E-post cecilia.falk@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 654
Postadress Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Mina forskningsintressen rör språkhistoria, språkförändring och grammatik. För närvarande arbetar jag med en bok om svensk syntaxhistoria. Den redovisar forskning kring svenska språkets syntax genom tiderna, men innehåller också egna kompletterande undersökningar av mindre utforskade områden, såsom hjälpverb, infinitivfraser och andra typer av satsförkortningar.  

Undervisning

Jag undervisar både på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå:

Grundnivå: Svenska språkets struktur II

Avancerad nivå: Språkförändring, Syntax

Forskarutbildningsnivå: Språkförändring, Syntax, Teori och metod

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2014. Maria Bylin, Cecilia Falk, Tomas Riad.

  Konferensserien Svenska språkets historia höll sin tolfte sammankomst i Stockholm 13–14 april 2012. Konferensens tema denna gång var Variation och förändring. Det är ett brett tema: språkhistoria är i mycket just ett studium av hur språk varierar i tiden och förändras över tiden. Temat belystes ur olika perspektiv av fyra inbjudna plenarföreläsare: Lars-Gunnar Andersson (Göteborg), Lars-Olof Delsing (Lund), Karl G. Johansson (Oslo) och Mirja Saari (Helsingfors). De fyra plenarföreläsningarna inleder denna konferensvolym. Därtill hölls 22 sektionsföredrag, varav 15 publiceras här.

 • Kapitel Si och så
  2010. Cecilia Falk, Verner Egerland. Svensson och svenskan, 60-72
 • 2010. Cecilia Falk, Andreas Nord, Rune Palm.
 • 2007. Cecilia Falk. Studier i svensk språkhistoria 9, s 90-98

  Artikeln presenterar en speciell konstruktion i äldre fornsvenska bisatsen, den s.k. kilkonstruktionen, där en satsdel placeras mellan bisatsinledare och finit verb. Jag visar att valet av framflyttad satsdel följer en fast ordning, en kilhierkin, och att denna ordning motsvaras av grundordföljden i huvudsatser.

 • 2003. Cecilia Falk, Tomas Riad.
 • 2010. Cecilia Falk. Studier i svensk språkhistoria 10, 99-107
 • 2010. Cecilia Falk. Bo65, 15-25
 • 2010. Cecilia Falk. Tampa Papers in Linguistics 1 (1), 1-12
Visa alla publikationer av Cecilia Falk vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 27 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa