Profiles

Charlotte Berkström

Charlotte Berkström

Affilierad forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 43 97
E-post charlotte.berkstrom@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 318
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Forskning

I min forskning undersöker jag ekologiska länkar i havslandskapet (konnektivitet), både i tempererade och tropiska miljöer och är intresserad av hur olika habitat är länkade via fiskmigrationer. Jag är även intresserad av de ekologiska effekterna av skyddade områden och hur väl länkade nätverket av marina skyddade områden är med avseende på organismers sprindningsförmåga. I mitt arbete ingår också beståndsanalys och integrerad ecosystemanalys på Institution för Akvatiska Resurser, SLU.

 

Publikationer

Artiklar 

Fulton CJ, Berkström C, Wilson SK, Abesamis RA, Bradley M, Åkerlund C, Barrett LT, Bucol AA, Chacin DH, Chong-Seng KM, Coker DJ, Depczynski M, Eggersten L, Eggertsen M, Ellis D, Evans RD, Graham NAJ, Hoey AS, Holmes T, Kulbicki M, Leung PTY, Lam PKS, van Lier J, Matis PA, Noble MM, Pérez-Matus A, Piggot C, Radford BT, Tano S, Tinkler P (2020) Macroalgal meadow habitats support fish and fisheries in diverse tropical seascapes. Fish and Fisheries. DOI: 10.1111/ecog.04868 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faf.12455

Berkström C, Eggertsen L, Goodell W, Cordeiro CAMM, Lucena, MB, Gustafsson R, Bandeira S, Jiddawi N and Ferreira CEL (2020) Thresholds in seascape connectivity: the spatial arrangement of nursery habitats structure fish communities on nearby reefs. Ecography. 43: 1-15. DOI: 10.1111/faf.12455 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.04868

Bostedt G, Berkström C, Brännlund R, Carlén O, Florin A-B, Persson L, Bergström U. Benefits and costs of two temporary  no-take zones (2020) Marine Policy. doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103883 https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103883

Eggertsen M, Chacin DH, Åkerlund C, Halling C, Berkström C (2019) Contrasting distribution and foraging patterns of herbivorous and detritivorous fishes across multiple habitats in a tropical seascape. Marine Biology 166:51 https://link.springer.com/article/10.1007/s00227-019-3498-0

Berkström C, Papadopoulos M, Jiddawi NS, Nordlund, LM (2019) Fishers’ local ecological knowledge (LEK) on connectivity and seascape management. Frontiers in Marine Science. doi: 10.3389/fmars.2019.00130 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00130/abstract

Fulton CJ, Abesamis RA, Berkström C, Depczynski M, Graham NAJ, Holmes TH, Kulbicki M, Noble MM, Radford BT, Tano S, Tinkler P, Wernberg T, Wilson SK (2019) Form and function of tropical macroalgal reefs in the Anthropocene. Functional Ecology. doi:doi:10.1111/1365-2435.13282 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2435.13282

Martin TSH, Olds AD, Olalde ABH, Berkström C, Gilby BL, Schlacher TA, Butler IR, Yabsley NA, Zann M, Connolly RM (2018) Habitat proximity exerts opposing effects on key ecological functions. Landscape Ecology 33:1273-1286, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10980-018-0680-6

Eggertsen L, Ferreira CEL, Fontoura L, Kautsky N, Gullström M, Berkström C (2017) Seaweed beds support more juvenile reef fish than seagrass beds in a south-western Atlantic tropical seascape. Estuarine, Coastal and Shelf Science 196:97-108 https://doi.org/10.1016/j.ecss.2017.06.041

Tano SA, Eggertsen M, Wikström SA, Berkström C, Buriyo AS, Halling C (2017) Tropical seaweed beds as important habitats for juvenile fishes. Marine and Freshwater Research 68:1921-1934 http://www.publish.csiro.au/mf/MF16153

Tano SA, Eggertsen M, Wikström SA, Berkström C, Buriyo AS, Halling C (2016) Tropical seaweed beds are important habitats for mobile invertebrate epifauna. Estuarine, Coastal and Shelf Science 183, Part A:1-12 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771416304425

Berkström C, Jones GP, McCormick MI. (2014) Trade-offs in the ecological versatility of juvenile wrasses: An experimental evaluation. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 453:91-97 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022098114000082

Berkström C, Gullström M, Lindborg R, Thyresson, M. (2013) Assessing connectivity in a tropical embayment: Fish migrations and seascape ecology. Biological Conservation 166:43-53 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000632071300195X

Berkström C, Jörgensen TL, Hellström M. (2013) Ecological connectivity and niche differentiation between two closely related fish species in the mangrove-seagrass-coral reef continuum. Marine Ecology Progress Series 477:201-215 http://www.int-res.com/abstracts/meps/v477/p201-215/

Berkström C, Jones GP, McCormick MI, Srinivasan M. (2012) Ecological versatility and its importance for the distribution and abundance of coral reef wrasses. Marine Ecology Progress Series 461:151-163 http://www.int-res.com/abstracts/meps/v461/p151-163/

Berkström C, Gullström M, Lindborg R, Mwandya AW, Yahya SAS, Kautsky N, Nyström M (2012) Exploring ‘knowns’ and ‘unknowns’ in tropical seascape connectivity with insights from East African coral reefs. Estuarine, Coastal and Shelf Science 107:1-21 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771412000935

Gullström M, Berkström C, Öhman MC, Bodin M, Dahlberg M. (2011) Scale-dependent patterns of variability of a grazing parrotfish (Leptoscarus vaigiensis) in a tropical seagrass-dominated seascape. Marine Biology 158:1483-1495 http://link.springer.com/article/10.1007/s00227-011-1665-z?no-access=true

Bok kapitel

Gullström M, Dorenbosch M, Lugendo B, Mwandya A, Mgaya Y, Berkström C. (2012) Biological connectivity and nursery function of shallow-water habitats in Chwaka Bay. In: de la Torre-Castro M, Lyimo T (eds.) People, nature and research: past, present and future of Chwaka Bay, Zanzibar, pp 175-192. WIOMSA book series, ISBN: 978-9987-9559-1-6. Zanzibar Town: WIOMSA
http://www.wiomsa.org/people-nature-research-chwaka-bay

Rapporter

Berkström C, Wennerström L, Bergström U. (2019). Ekologisk konnektivitet i svenska kust- och havsområden - en kunskapssammanställning. Aqua reports 2019:15. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, Öregrund Drottningholm Lysekil. 65. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aqua-reports-2019_15.pdf

Populärvetenskapliga artiklar

Berkström C & Bergström U (2019) Nätverk gynnar spridning. Havsutsikt 2: 14-16 https://www.havet.nu/havsutsikt/artikel/natverk-gynnar-spridning

Berkström C (2015) Länkar i tropiska havslandskap Havsutsikt 2: 11-13

http://www.havet.nu/havsutsikt/?d=3474

Berkström C (2007) Odling räddar koraller. Havsutsikt 1: 6-7 http://www.havet.nu/dokument/HU20071korallodling.pdf

Berkström C (1999) Studier och dykning i kristallklara vatten - studentrapport från Australien. Havsutsikt 3: 4-5

Senast uppdaterad: 15 maj 2020

Bokmärk och dela Tipsa