Profiles

Charlotta Björklind Foto: Datorenheten/HB

Charlotta Björklind

Adjungerad lärare

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 38 80
E-post charlotta.bjorklind@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 8
Rum C 404
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är sedan 2011 halvtidsanställd på institutionen, numera som adjungerad, dvs klinisk lärare, inom det psykodynamiska fältet. Psykologutbildad på SU med examen 1998, psykoterapeut och psykoanalytiker (IPA) sedan 2006. På halvtid är jag således kliniskt verksam som psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker för barn och vuxna samt handledare. På min praktik jag arbetar med barn, unga och vuxna i behandling samt handledning och konsultation. Jag är också aktiv inom svensk och internationell psykoanalys. 

På institutionen undervisar jag främst på psykologprogrammets psykoterapeutiska fördjupning (PDT), men även på psykoterapeutprogrammet och fristående kurs. För närvarande uppbär jag kursansvar på P8PDT och P9PDT. Som bihandledare handleder jag också på psykologexamensuppsatser samt andra fördjupningsarbeten.

Som lärare är jag oerhört intresserad av lärandeprocesser inom detta komplexa fält. Hur ska undervisning och utbildning läggas upp för att utgöra så gynnsam lärandemiljö som möjligt för studenterna? Studenterna ska under utbildning utveckla en växande psykoterapeutisk kompetens, något som kräver en intrikat & delikat blandning av teori, praktik och personlig hållning. Hur balanserar vi inpräntande av nödvändiga faktakunskaper, fördjupning i och dialog kring mer komplex och krävande litteratur, träning i hantverket, funderingar kring filosofiska spörsmål, utrymme för att utveckla förmågan att använda sig själv som instrument på ett sätt som uppmuntrar studenter att också ta ansvar för sin egen läroprocess? Hur anpassar vi pedagogik och didaktik? Hur arbetar vi på bästa sätt med grupprocesser i seminarie- och handledningsgrupper så att de gynnar lärande? Hur uppmuntrar vi till en hög intellektuell nivå och ett lärandeklimat med högt i tak där vi välkomnar kritiskt tänkande?

Ett mycket roligt och meningsfullt uppdrag!

Senast uppdaterad: 21 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa