Profiles

Ebba Christina Blåvarg

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 762 97
E-post ebba.blavarg@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 2611
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är fil dr. i psykologi, doktorand i pedagogik och ämneslärare. Mitt forskningsområde är psykologiämnets framväxt och formering som undervisningsämne, framför allt på nivåer under universitetsnivå. Hur det ser psykologiämnet ut i dagens gymnasieskola och hur det sett ut tidigare i exempelvis flickskolan och realskolan? Vad undervisar om vi i psykologi? Vilket är dess innehåll och förmedlad mening? Vem och vad har påverkat formeringen av psykologin som skolämne?

En annan sida av mitt forskningsområde är psykologiämnets tänkta och faktiska användbarhet och också det som ibland kallas för ”psychological literacy”. Har ämnets användbarhet en plats i undervisningen? Förväntas eleverna utveckla någon psykologisk literacitet? På vilka sätt yttrar det sig?

Mitt studiematerial är olika texter kring ämnet, i vid bemärkelse. Jag studerar styrdokument som läroplaner och kursplaner, olika samtidshistoriska dokument och händelser, samt läroböcker och andra artefakter som säger något om ämnet. Jag gör också intervjuer med pedagoger och elever för att fånga in vad ämnet är idag.

Forskning i urval

Blåvarg, E.C. (2019). The Swedish Philosophy and Psychology Teachers’ Association and the journal SOPHIA – influence and battle, 1943 – 2011. Konferenspresentation. NERA 2019, Congress of The Nordic Educational Research Association, Uppsala, Sverige.

Blåvarg, E.C. (2019). The Teaching of Psychology – in Sweden and in Europe. Konferenspresentation. NERA 2019, Congress of The Nordic Educational Research Association, Uppsala, Sverige.

Blåvarg, E.C. (2018). From an active future towards an introspective present - Psychology in the upper secondary school between 1965 and 2011. Konferenspresentation. Den sjunde nordiske utdanningshistoriske konferansen - utdanning og samfunn i endring, Trondheim, Norge.

Blåvarg, E.C. (2018). From a Democratic Future towards Theoretical Retrospection - Psychology in the Upper Secondary School between 1965 and 2017. Konferenspresentation, ECER 2018, Bolzano, Italien.

Blåvarg, E.C. (2018). Psychology in the curriculum - expressions of psychological literacy and expected usefulness. Workshop. EFPTA 2018, European Federation of Psychology Teachers' Associations conference, Reykjavik, Island.

Blåvarg, E. C. (2018). Psychology in the Swedish curriculum - Theory, introspection or preparation for the adult, occupational life. In: G. J Rich, A. Padilla-López, L. K. de Souza, L. Zinkiewicz, J. Taylor & J. L. S. Binti Jaafar. Teaching Psychology Around the World, Vol 4. Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-5275-1411-9

Blåvarg, E.C. (2017) Text reading, YouTube, or a stick in the sand - on stimulating psychological literacy in the 2010s. Konferenspresentation. NERA 2017, Congress of The Nordic Educational Research Association, Köpenhamn, Danmark.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Ebba Christina Blåvarg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 20 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa