Profiles

Christer Hedin

Timlärare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post christer.hedin@rel.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 781
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Undervisning

Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag varit lärare på olika stadier eller utbildat lärare i religionskunskap. Lärartjänster vid Kungsholmens gymnasium 1971–1986 och Östra Reals gymnasium 1992–2004 har kombinerats med anställning på Lärarhögskolan i Stockholm 1975–1986 och 1992–2004. Kurserna där handlade om didaktik, vetenskapsteori och etik.

År 1977 fick Religionshistoriska institutionen vid Stockholms universitet (numera avdelningen) ansvar för ämnesteorin inom lärarutbildningen i religionskunskap. Sedan dess har jag varit engagerad som lärare vid avdelningen, med avbrott för arbete vid Sveriges Radio 1986–92. Undervisningen inom lärarutbildningen, kurserna i religionshistoria och orientalistikprogrammen i såväl Stockholm som Uppsala, har handlat om Mellanösterns religioner.

Forskning

Min avhandling i religionshistoria, som lades fram i Uppsala år 1988, handlar om nutida muslimers syn på islam som den naturliga religionen. Eftersom jag vid Lunds universitet tidigare även hade skrivit en licentiatavhandling om Gregorius av Nyssa, blev jag 1992 docent i livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet.

Bland det jag publicerat finns arbeten om etik, pedagogisk filosofi och världens religioner. Till jubiléet, med anledning av att det 2013 är hundra år sedan Torgny Segerstedt blev Stockholms första professor i religionshistoria, gav jag ut en bok om hans gärning som forskare i ämnet.

Senast uppdaterad: 20 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa