Profiles

Lotta Granqvist

Lotta Granqvist

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post lotta.granqvist@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativ 22B-26
Rum B 241
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik sedan februari 2016 och har en masterexamen i konst- och bildvetenskap från Göteborgs universitet. Jag har en bakgrund som producent och konstpedagog inom museivärlden där jag arbetade i drygt tio år innan jag påbörjade min forskarutbildning.

Exempel på utställningar jag arbetat med är (O)mänskligt, en utställning om om sortering, normer och makt (Riksutställningar, Forum för levande historia och Etnografiska museet), GIBCA Göteborg International Biennal for Contemporary Art (Göteborgs konsthall) och The Fashion World of Jean-Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk (ArkDes). Den senare gjorde jag också i samarbete med Stockholm Pride. 

Jag har också producerat utbildningsmaterial för lärare och museipedagoger; Pedagogisk guidebok om rörlig bild, fortbildningar i utställningsproduktion för museisektorn och ett stort antal museilektioner om framförallt modern konsthistoria, samtidskonst och designhistoria, ofta med ett feministiskt och normkritiskt perspektiv. Jag har arbetat i flera år med den nationella föreningen Genus i museer (se länk).

Undervisning

Bildanalys med intersektionellt perspektiv, Digital grafisk design (grundnivå) Högskolan i Halmstad, VT 2009 & HT 2009

Gender Perspectives on Art and Visual Culture (avancerad nivå) Stockholms universitet, HT 2018 & HT 2019

Samtid: Vardagslivets estetik (Konstvetenskap II) Stockholms universitet, VT 2019, HT 2019 & VT 2020.

Forskning

Min avhandling, vars preliminära titel är The Camera as Extended Organ, undersöker konstnären och fotografen Eva Klassons (f. 1947) arbeten under 1970- och 1980-talet.

Genom materialinsamling på ett flertal arkivresor till Europa och USA ämnar jag även att belysa de starka estetiska band som framkommit mellan Klassons verk och andra med henne samtida verkande kvinnliga konstnärer i Europa, i synnerhet i Frankrike och Italien. Dessa band, menar jag, pekar ut nya riktningar och konstnärliga sammanhang för Klasson och placerar henne i en tydligare internationell konstnärlig kontext. 

Vid tvärvetenskapliga symposiet Transnational Performativities: Performing Identities in a Global Context 16 maj 2018 presenterade jag min forskning under titeln The Camera as Extended Organ: Penetrating Eva Klasson's Body of Work. Se bifogat program.

I samband med utställningen Eva Klasson - The Paris Years på CF HILL i Stockholm gjordes en intervju med mig där jag berättar om min forskning. Läs gärna intervjuen här! https://www.cfhill.com/interview-lotta-granqvist?utm_term=0_e313bf718f-f0210c1388-208762537

 

Mina handledare är doktor Magdalena Holdar och docent Jessica Sjöholm Skrubbe.

Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa