Profiles

Christer Johansson

Christer Johansson

Forskningssekreterare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 35 35
E-post christer.johansson@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som forskningssekreterare med särskild inriktning på forskningssamverkan, och som koordinator för Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid SU. Som forskningssekreterare har jag till uppgift att organisera allting som rör IKE:s forskning: DiVA, bibliometri, publiceringsstrategier, ämnesövergripande seminarier och forskardagar, gästföreläsningar, strategier för projektansökningar, internationalisering o s v. Det handlar om att, i samverkan med IKE:s Forskningskollegium och forskningsansvarige professor Anders Cullhed, strukturera forskningsverksamheten och bidra till att bygga en ämnesövergripande forskningsmiljö där institutionens ämnen kan fungera tillsammans. Arbetet som koordinator för Litteraturforskning som ledande forskningsområde innebär likartade uppgifter som att samordna, strukturera och fungera som kommunikatör för litteraturämnet som i dag finns på fem olika institutioner vid SU. Läs mer om Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid SU:

http://www.su.se/ike/forskning/litteraturforskning-som-ledande-forskningsomr%C3%A5de

Undervisning

Jag undervisar också, kursen Semiotik, som behandlar tecken- och meningsbegreppet, relationer mellan olika medier med mera, och kursen Narrativ teori.

Jag leder även, det med externa medel finansierade, Seminarium Medium, där olika typer av forskning, i olika discipliner, om företeelsen/begreppet medium (medieteori, intermedialitetsforskning, semiotik, narratologi o s v) diskuteras av litteraturvetare och andra forskare.

Forskning

Min avhandling, Mimetiskt syskonskap. En representationsteoretisk undersökning av relationen fiktionsprosa-fiktionsfilm (2008), behandlar intermediala begrepp (det vill säga begrepp som används för att beskriva relationen mellan olika medier) som representation, ikonicitet, fiktion och berättarperspektiv, med förhållandet mellan den berättande prosan och den berättande filmen som genomgående exempel.

Jag arbetar just nu med att slutföra två projekt: en bok om författaren Eyvind Johnson (”Det materialiserade ordet. Medium och mening i EJ:s författarskap”), och en metateoretisk bok om medialitet (”Concepts of Mediality”). Den förra beräknas bli klar i slutet av 2015 för utgivning 2016, den andra hösten 2017.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa