Profiles

Chandrakant_profile

Chandrakant Singh

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Stockholm Resilience Centre
E-post chandrakant.singh@su.se
Besöksadress Roslagsvägen 101, Kräftriket hus 2B och 10A
Postadress Stockholm Resilience Centre 106 91 Stockholm

Om mig

Chandrakant is a PhD student at the Stockholm Resilience Center with a research focus on exploring the forest's resilience to changes in the ecological system's hydrological patterns and feedback to climate change.

Singh's doctoral thesis is part of Earth Resilience in the Anthropocene (ERA) project, which entitles to improve understanding of the interaction between planetary boundaries (the boundaries for which the earth system remains in a steady state) and to understand the consequences of simultaneous human pressure on multiple systems that are a hallmark for the anthropocene - the human dominated the era.

Singh is very interested in climate modeling. Singh also has experience with several spatial tools (such as ArcGIS, ENVI, etc.) and some statistical calculation languages ​​such as MATLAB and R.

Singh graduated from the Indian Institute of Technology (ISM) Dhanbad, India in May 2018 with a Master of Science in Environmental Science and Technology. Singh also holds a Master of Science in Civil Engineering from Bharati Vidyapeeth University Pune, India.

Forskning

Regnskogen har spelat en viktig roll för att stabilisera planetens temperatur och klimat. Utökad exponering för förändring av regnmönster och permanent förändring av markanvändningen (LUC) har minskat kapaciteten hos dessa skogar för att motstå yttre påfrestningar. Större delar av Amazonas regnskog är under stress för att tippa mot en trelös savannastat på grund av denna förändring i klimatbeteendet.

Singh's huvudforskningsfokus är relaterat till förståelse av återkoppling av förändringar i hydrologiska mönster på marksystemen och därigenom bestämma de hydrologiska tipppunkterna i biomen. Singh är också intresserad av den kombinerade effekten av LUC och klimatförändringen på regnskur / fuktåterkoppling. Genom en tidsserieanalys från olika fjärranalyser vill Singh utvärdera förändringen i skogsförmåga över tiden.

Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa