Profiles

Christine Storr (Kirchberger)

Christine Storr

Univ. adjunkt

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 37 95
E-post christine.storr@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C856
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Christine Storr (Kirchberger) är universitetsadjunkt och doktorand inom rättsinformatik vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet. Hon har jobbat på institutionen sedan 2001 efter en juristexamen från Österrike och en LL.M. i Law and Information Technology från Stockholms universitet.

Inom traditionell IT-rätt är hon specialiserad på dataskydd och personlig integritet, marknadsrätt samt e-handel och har författat flera svenska bidrag till EU-rapporter inom ämnet samt skrivit den svenska delen i Kluwers International Encyclopedia of Cyber Law.

Undervisning

Christine undervisar bl.a. på grundkurserna Juridisk informationssökning (inom JIKen), Europarätt och Civilrätt C, samt på fristående kurserna Medie- och marknadsjuridik (HAMEMA-F) och Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst (IFAOA-F). Christine är även kursföreståndare för Marknadsjuridiska perspektiv (MJP) på Företagsekonomiska institutionen.

Forskning

Christines avhandlingsprojekt behandlar rättsinformation som verktyg och speciellt effekten av den teknologiska utvecklingen på juridisk informationssökning, rättskälleläran och användare. Frågeställningar om sociala medier som rättskälla samt ett nytt Google perspektiv på informationssökning behandlas också i avhandlingen.

Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa