Profiles

Daniel Hedlund. Foto: Niklas Björling

Daniel Hedlund

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 763 16
E-post daniel.hedlund@buv.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 24
Rum 227
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Postdoktor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Akademisk bakgrund

  • Fil. dr., Stockholms universitet, 2016.
  • Master i mänskliga rättigheter, Sydneyuniversitetet, 2011.
  • Jur. kand., Stockholms universitet, 2008.
  • Fil. kand., Latinamerikastudier, Stockholms universitet, 2007.
  • Juridiska fakulteten, Chiles universitet, 2005.

 

 

Forskning

Nyckelord

Ensamkommande barn, migrationspolitik och migrationsrätt, godmanskap.

Forskningsprojekt

Godmanskap för ensamkommande barn (Postdoktorprojekt finansierat av Områdesnämnden för humanvetenskap 2017-2019).

Barnperspektiv i ensamkommande barns asylprocess (2011-2016; avslutat doktorandprojekt).

Organisatoriska och administrativa uppdrag

Projektkoordinator, Barn, migration, integration (BMI), Stockholms universitet.

Styrelsesuppleant, Centrum för barnkulturforskning (CBK), Stockholms universitet.

Lärobok/Textbook

Hedlund, D. (2018). Ensamkommande barn och ungdomar: En introduktion till samhällskontext, forskning och ramverk. Malmö: Gleerups.

Publikationer/Publications

Latest peer-review publications:

Salmonsson, L., & Hedlund, D. (2018). Where do we go from here? Challenges and strategies in the aftermath of additional asylum policy restrictions in Sweden. Journal of Human Rights Practice, 10(3).

Hedlund, D., & Salmonsson, L. (2018). Challenges in the guardianship of unaccompanied minors seeking asylum. International Journal of Children's Rights, 26(3), 489-509.

Hedlund, D., & Wimark, T. (2018). Unaccompanied children claiming asylum on the basis of sexual orientation and gender identity. Journal of Refugee Studies. Published online

Hedlund, D. (2017). Constructions of credibility in decisions concerning unaccompanied minors. International Journal of Migration, Health, and Social Care, 13(2), 157-172.

Wimark, T., & Hedlund, D. (2017). Samlevnad som ideologi i migrationslagstiftningen (Cohabitation as ideology in Swedish migration law). Sociologisk Forskning, 54(1-2), 69-89.

Hedlund, D., Cederborg, A-C., & Zamboni, M. (2016). The art of the (im)possible: Legislators’ experiences of the lawmaking process when reforming migration law. Theory and Practice of Legislation, 4(1), 45-63.

Hedlund, D., & Cederborg, A. C. (2015). Legislators’ perceptions of unaccompanied children seeking asylum. International Journal of Migration, Health and Social Care, 11(4), 239-252.

Hedlund, D. (2015). "Beard boys": Standing in the way of a transformation of the self. In C. Hällgren, E. Dunkels & G-M. Frånberg (Eds.), Invisible boy: The making of contemporary masculinities (pp. 83-94). Umeå: Umeå universitet. Available at: https://invisibleboydotorg.files.wordpress.com/2015/03/invisible_boy_web.pdf

Andra publikationer/Other publications

Hedlund, D. (2014). Barn i migrationsprocess. I A-C. Cederborg (Red.), Barnperspektiv i socialtjänstens arbete (ss. 71-102). Malmö: Gleerups.

Hedlund, D. (2012). Ramverk och rutiner när ensamkommande barn söker asyl. Locus, 24(1-2), 28-47.

Avhandling

Hedlund, D. (2016). Drawing the limits: Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure. (Doctoral dissertation). Stockholm: Department of Child and Youth Studies. Stockholm University. Available at: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-127091

Pressmeddelande om avhandling: Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet

I media

Debattartikel: Debattartikel: "Ensam på flykt – och ifrågasatt av Sverige"

Ekonomi går före barns rättigheter i asylärenden, intervju i Skolporten

Senast uppdaterad: 30 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa