Profiles

David Paulsson. Foto: Ingmarie Andersson, Stockholms universitet

David Paulsson

Samverkanskoordinator

View page in English
Arbetar vid Samverkansavdelningen
Telefon 08-16 41 71
E-post david.paulsson@su.se
Besöksadress Bloms paviljong, Svante Arrhenius väg, 26
Rum 138
Postadress Samverkansavdelningen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag jobbar som samverkanskoordinator på sektionen för externa relationer på Samverkansavdelningen. Sektionen för externa relationer arbetar med att stödja och utveckla universitetets ömsesidiga samverkan med det omgivande samhället. Det sker genom såväl relationsskapande aktiviteter utåt som verksamhetsutvecklande projekt internt. 

Jag är bland annat kontaktperson för Stockholms universitets avtal om samverkan med Stockholms stad som undertecknades i maj 2018. Avtalet syftar till att stärka och systematisera ett samarbete som redan pågår och tillsammans möta långsiktiga samhällsutmaningar genom samverkan i utbildning, forskning och samhällsutveckling. Samarbetet ska inledningsvis utvecklas inom områdena Klimat och miljö samt Social hållbarhet.

Jag är också projektledare för det Vinnova-finansierade projektet MUSA - Metodik för utveckling av samverkansarenor. Vi jobbar tillsammans på sex lärosäten med att utveckla arenor för samverkan där forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätet kan möta externa parter och arbeta med gemensamma mål och insatser. Genom erfarenheterna från projektet kommer vi utveckla en metodik som förenklar initiering och utveckling av framtida arenor. 

Hör gärna av dig till mig eller till mina kollegor om du vill veta mer.

Funktionsadress: samverkansstod@su.se

Senast uppdaterad: 15 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa