Stockholms universitet

Daniel PetterssonDoktorand

Om mig

Daniel Pettersson har undervisat i Latin (på nybörjare och avancerad nivå) vid institutionen för romanska och klassiska språk på Stockholms universitet. Hans forskning är fokuserar på språkundervisning i 1500-talets latinska skoldialoger. Han är interntationellt känd förespråkare för att tala Latin i klassrummet för att förbättra inlärningen av det latinska språket.  För att främja intresset för latin samt bruket av latin i klassrummet, har han grundat hemsidan Latinitium.com. Där publiceras studieguider, ljudinspelningar av latinska texter, samt videlektioner på Latin.

Undervisning

Som lärare i latin, lägger han stor vikt att inkorporera nya rön från andraspråksinlärning för att göra undervisningen både intressantare för moderna studenter men också mer effektiv. En viktig del i hans pedagogiska syn är att använda språket kommunikativt i klassrummet–i kombination med en myriad av andra metoder.

Forskning

Latinska resedagböcker och brevväxling från 1600-talet, Olaus Magnus, språkundervisning i Latin under 1500-talet.