Profiles

David Rynell Åhlén

Doktorandombud

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post david.rynell.ahlen@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

David Rynell Åhlén är doktorand vid Konstvetenskapliga institutionen sedan februari 2012.

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt behandlar jag relationer och skärningspunkter mellan bildkonst och massmedier i ett historiskt perspektiv och från en svensk horisont. Mer specifikt studeras hur den moderna konsten gjordes till ämne i den svenska allmännyttiga televisionen under tv-mediets första decennier, från 1950- till 1970-tal. Undersökningen belyser enskilda programserier och programexempel, ”programmering” och genrekonventioner såväl som idéer och diskurser kring etermedial konstförmedling under perioden. Framförallt är jag intresserad av publika aspekter på materialet och hur det kan relateras till andra slags former av medial konstförmedling.

Intresseområden
Television, mediehistoria, efterkrigstidens konst och visuella kultur, konstpubliker och konstbetraktande.

Utbildning
Filosofie masterexamen med konstvetenskap som huvudämne, Uppsala universitet 2011. I examen ingår också studier i idéhistoria och estetik.

Senast uppdaterad: 14 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa