Profiles

Debora Rottenberg

Projektmedarbetare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post debora.rottenberg@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D598
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Docent i spanska. Medarbetare i projektet Intensivsvenska.

 

Publications

Monographs

1)            Rottenberg, D. 2008. Reescrituras de la identidad. La representación de indígenas e ingleses en la novela argentina de escenario fueguino. Doctoral dissertation, Stockholm University. Gothenburg: Intellecta Docusyss. ISBN: 978-91-7155-575-5

 

Peer-reviewed articles

2)            Rottenberg, D. 2017 Utbildningar i Romanska språk vid Stockholms universitet. Kriterium. Romanska språk i Sverige(Special issue). Accepted by editor, under peer review process. 

 

3)               Rottenberg, D. 2016 Las revistas literarias del exilio latinoamericano en Suecia (1980-1992). Amerika: Mémoires, Identités, Territoires 15https://amerika.revues.org/7696. E-ISSN 2107-0806

 

4)                Rottenberg, D. and G. Francia 2016 El contexto neoliberal en el alcance de la equidad propuesta por las políticas europeas de proficiencia lingüística: El caso del español en el sistema educativo sueco. Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 20. University of Granada. 

http://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/52111. E-ISSN 1989-639X.

 

5)                Rottenberg, D. 2016 El tema del represor en El lugarperdidode Norma Huidobro. Revue Romane, 51: 2, 345-362. ISSN 0035-3906

 

6)                Rottenberg, D. 2015 El deseo despostado: una lectura de la ironía en Salomé de chacrade Mauricio Kartun. Revue Romane, 50: 2, 311-325. ISSN 0035-3906

 

7)                Rottenberg, D. 2014 Horror y poesía en Madrugada negrade Cristian Rodríguez. Amerika: Mémoires, Identités, Territoires,10. http://amerika.revues.org/5118

E-ISSN 2107-0806 

 

8)                Rottenberg, D. 2014 La representación de la memoria en la producción literaria reciente de Andrés Rivera In: Leonardo Cecchini & Hans Lauge Hansen [eds.] Conflictos de la memoria/Memoria de los conflictos Modelos narrativos de la memoria intergeneracional en España e Italia. Études Romanes,62.Copenhagen: Museum Tusculanums Forlag, 245-254. ISSN 1395-9670

 

9)                Rottenberg, D. 2012 Repensando el autoritarismo desde la representación de la memoria en Kadishde Andrés Rivera. Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani. University of Bologna.https://confluenze.unibo.it/article/view/ 3442/2798. E-ISSN2036-0967

 

10)             Rottenberg, D. 2008 Identity rewritten: the representation of Indians and Britons in Argentine novels taking place in Tierra del Fuego. Litteratur och språk, 4, 110-118. http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:113591/FULLTEXT03.pdf. ISSN 1653-1701

 

Other scientific articles (Non peer-reviewed)

11)             Rottenberg, D. 2015. ¿Será puro cuento? Algunas propuestas para enseñar literatura en las clases de español de la escuela sueca. Språklärarnas Riksförbund. Lingua,2, 37-43. ISSN 0023-6330

 

12)             Rottenberg, D. 1995 Los errores considerarlos o reprimirlos? Moderna Språk, LXXXIX (1), 96-106. ISSN: 2000-3560

 

Research reports

13)             Francia, G. and D. Rottenberg. 2013 Kapitel 7: Lärarutbildning i spanska. In: Francia, Guadalupe and Riis, Ulla [eds]. Lärare, elever och spanska som modernt språk Styrkor och svagheter - möjligheter och hot, Uppsala: Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools,UppsalaUniversity, 99-104. ISBN 978-91-506-2360-4

 

Peer-reviewed book chapters

14)             Rottenberg, D. 2014. Deber de memoria en Betina sin aparecer. Historia íntima del caso Tarnopolsky, una familia diezmada por la dictadura militar. In: Pino M., L. Fandiño and L. Tozzi [eds.] Lenguajes de la memoria I.Córdoba, Argentina: Edición realizada con el auspicio de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba y el Archivo Provincial de la Memoria, 2014, 197-206. ISBN 978-987-530-108-5

 

Non peer-reviewed book chapters

15)             Rottenberg, D. 2012. Cuerpos grotescos en la narrativa de Washington Cucurto. In: T. Machado-Borges, C. Widmark and S. Lundgren [eds]. Bodies and Borders in Latin America8th Workshop of Haina - Nordic Network for Gender Studies in Latin America, August 2010, LAIS, Stockholm University,71-76. ISSN 1403-3933

 

 Peer-reviewed proceedings

16)             Rottenberg, D. 2011 La representación del hijo de desaparecido en La casa operativade Cristina Feijóo. In: E. Ahlstedt, K. Benson, E, Bladh, I. Söhrman and Ulla Åkerström [eds.]. Actas del XVIII Congreso de romanistas escandinavos, Romanica Gothobugensia, Acta Universitatis Gothoburgensis, Gothenburg, 2012, 635-646. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30607/5/gupea_2077_30607_5.pdf. ISSN 0080-3863

 

Other proceedings

17)             Rottenberg, D. 2010 La representación del libertador y la independencia en 1810, la Revolución de Mayo vivida por los negros (2008) de Washington Cucurto. Symposium Självständighet och beroende i Latinamerika – 200 år senare, 27-29 October 2010, ISPLA, Stockholm University, 101-110. 

http://www.lai.su.se/polopoly_fs/1.135255.1368796887!/menu/standard/file/200%20años.pdf

 

18)             Rottenberg, D. 2009 El futuro no es nuestro. Exclusión, desigualdad, violencia e inseguridad en la nueva narrativa latinoamericana”. In: Stockholm Papers in Latin American Studies. Papers and Conference Proceedings. International Conference 2009 Living between Fear and Expectation, Stockholm, 12-14 May 2009, Stockholm University. http://www.lai.su.se/polopoly_fs/1.135306.1368800589!/menu/standard/file/

Papers_Living%20between%20Fear%20and%20Expectation%20-%20Conference%202009.pdf

 

19)             Rottenberg, D. 2009 Articulación de la diferencia indígena-inglés en la novela argentina de Tierra del Fuego. In: Actas del II Congreso de Hispanistas y Lusitanistas Nórdicos. Stockholm, 25-27 October 2007, Acta Universitatis Stockholmiensis, Romanica Stockholmiensia, 26, 413-421. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:207594/FULLTEXT03.pdf. ISSN 0557-2657 

 

20)             Rottenberg, D. 2008 Reescritura de la colonialidad en la novela argentina de personaje indígena de Tierra del Fuego In: Actas del XV Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina. Montevideo, 18-21 August 2008. Montevideo: [CD-ROM].

 

 

Undervisning

Supervision: Spanish, all cycles, doctoral studies included.
Examination: Spanish, all cycles, doctoral studies included.
Taching: Spanish, all cycles, doctoral studies included.

 

Forskning

Argentinsk litteratur

Pågående projekt
Latin American exile’s literary magazines in the Swedish literary field


Avslutade projekt
1) Narrativ om terrorn: De försvunnas barn i den nutida argentinska romanen
Syfet med projektet är att analysera hur romanfiguren barn till försvunna skildras i en korpus bestående av fjorton argentinska romaner om diktaturen och att ställa denna analys i relation till andra, icke-litterära diskurser i samhället.
Att studera dessa romaner – och det återerövrande, den granskning och det uppfinnande av det förflutna de innebär – är relevant eftersom de utgör manifestationer av en kultur där olika samhällsgrupper har olika sätt att förhålla sig till minnet, vilket försvårar skapandet av ett kollektivt minne (Huyssen, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización) som en aktiv, intersubjektiv konstruktion i den mening Halbwachs (1950, La mémoire collective) lägger i begreppet. Att reflektera runt dessa narrativ där terrorn finns inskriven är ett sätt att ta del i diskussionen om relationen mellan litteratur och identitet, litteratur och trauma och litteratur och minne.
Projektet är knutet till det tvärvetenskapliga större projektet Narrativas del terror y la desaparición. Dimensiones fantásticas de la memoria colectiva de la última dictadura en Argentina 1976-1983, placerat på Konstanz Universität. Det inleddes i april 2010 och beräknas pågå under fem år med stöd från Europeiska forskningsrådet, ERC.

2) Identitetens omskrivningar. Representationen av indianerna och britterna som romanfigurer i den nya argentinska romanen som utspelas i Eldslandet
Syftet med denna studie är att undersöka en samling romaner som äger rum i Eldslandet med indianerna och britterna som romanfigurer och utföra en jämförande analys av representationen av identiteten förstådd som skillnad (Grimson, 2000) och delad erfarenhet (Grimson, 2003).
Korpusen består av Fuegia av Eduardo Belgrano Rawson, 1991, El Fueguino: Jemmy Button y los suyos av Arnoldo Canclini, 1998, La Tierra del Fuego av Sylvia Iparraguirre, 1998, Inglaterra, una Fábula av Leopoldo Brizuela, 1999, och El Silencio de Darwin av Gustavo Daniel Perednik, 2006. Alla dessa romaner är omskrivningar av en grupp av fundamentala texter (Garramuño, 1997: 12), bland andra Pigafetta (ca 1524), Fitzroy (1839) och Darwin (1845).
Studien fokuserar i första hand på en analys av hur de konstitutiva elementen av ”Americanidad” (Quijano y Wallerstein, 1992) skrivs om i romanerna, och i andra hand om förhållandet mellan dessa omskrivna element och frågan om den argentinska identiteten samt om det moderna globala samhällets identitet.
Slutsatsen är att romanerna, förutom Canclini s (1998), avgår från den traditionella representation av britterna och indierna, vilket markerar en skillnad i förhållande till de omskrivna fundamentala texterna.
När det gäller frågan om nationell identitet och att den globala identiteten, finner vi att indianerna i dessa romaner kan tolkas som en metafor för det argentinska folket, särskilt när det gäller den senaste tidens historia, eftersom den delade erfarenheten av situationer av konfrontationer mellan staten och nationen är en del av Argentinas identitet. Dessutom tror vi att indianerna också kan ses som metaforer för dessa sektorer i samhället som lämnas utanför fördelarna med dagens globala värld.

Vetenskapliga uppdrag

1) Appointments as member of an examining committee

2) Appointments as opponent at the third cycle 

 

Senast uppdaterad: 4 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa