Stockholms universitet logo, länk till startsida

Desirée ÖdénDoktorand

Om mig

Desirée Ödén är doktorand vid sektionen för redovisning på Företagsekonomiska institutionen. Hon är intresserad av hur olika typer av redovisningstekniker används som medel för att utöva makt och inflytande över medarbetare och individer i såväl privata företag som offentliga organisationer, samt i förhållandet mellan stat och individ. I sitt avhandlingsarbete studerar Desirée processerna i en statlig myndighet som ställer ömsesidiga krav på prestation mellan myndigheten och medborgarna den ämnar hjälpa. Genom att kritiskt analysera dessa processer och mätningen av det som anses vara värdefull och värdeskapande prestation inom ramen för myndighetens uppdrag, analyseras den svenska välfärdsstatens principer och tillämpning i ett aktuellt sammanhang.

 

Utöver avhandlingsarbetet har Desirée under större delen av doktorandtiden varit delaktig i undervisningen på både kandidat- och masternivå med både svenska och engelska som undervisningsspråk.

 

Desirée tog sin kandidatexamen i företagsekonomi (marknadsföring och management) 2012 samt masterexamen i Management Studies 2014. Båda vid Stockholm Business School. Efter avslutad masterutbildning arbetade hon som managementkonsult med fokus på organisationsförändringar, förändringsledning och digitalisering. Desirée antogs till forskarutbildningen hösten 2016 och är medlem i FIRE (Forskarskolan i redovisning) samt Akademin för ekonomistyrning i staten (se länkar) 

Undervisning

HT 2018

Principles of Accounting (ACC-I)

Redovisning II (Red-II)

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKA)

 

VT 2019

Redovisning II (Red-II)

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKA)

 

HT 2019

Principles of Accounting (ACC-I)

Redovisning I (RED-I)

Redovisning II (RED-II)

Performance Management (PMA)

 

VT 2020

Redovisning I (RED-I)

Redovisning II (RED-II)

Grundkurs i redovisning (Kvällskurs)

Performance Management (PMA)

 

HT 2020

Redovisning II (RED-II)

Principles of Accounting (ACC-I)

Performance Management (PMA)

 

 

Forskning

April 2020 - Mellanlägesseminarium

Titel: "Time to Work - Responsibilization and Reification in the Welfare State"

 

Juni 2021 - Slutseminarium 

Titel: "Time to Work - Responsibilization and Reification in the Welfare State"

Forskningsprojekt