Profiles

Desirée Ödén

Desirée Ödén

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-16 10 30
E-post desiree.oden@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket
Rum 24:137
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Desirée Ödén (fd Jonasson) är doktorand vid sektionen för redovisning på Företagsekonomiska institutionen. Hon är intresserad av hur prestation styrs, mäts och följs upp i organisationer. Desirée är särskilt intresserad av hur styrprocesser och mätetal uppfattas av medarbetarna och hur det på olika sätt kan påverka deras arbete. I fältarbetet ingår att följa en grupp av medarbetare i en statlig myndighet som ska utveckla egna prestationsmått. Projektet utgör en del av avhandlingsarbetet som syftar till att lyfta fram medarbetarnas perspektiv på prestationer. 

 

Desirée tog sin kandidatexamen i företagsekonomi (marknadsföring och management) 2012 samt masterexamen i Management Studies 2014, båda vid Stockholm Business School. Efter avslutad masterutbildning arbetade hon som managementkonsult med fokus på organisationsförändringar, förändringsledning och digitalisering. Desirée antogs till forskarutbildningen hösten 2016.

 

Desirée är medlem i FIRE (Forskarskolan i redovisning) samt en av tre doktorander inom Akademin för ekonomistyrning i staten (se länk) 

Undervisning

HT 2018

Principles of Accounting (ACC-I)

Redovisning II (Red-II)

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKA)

 

VT 2019

Redovisning II (Red-II)

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKA)

 

HT 2019

Principles of Accounting (ACC-I)

Redovisning I (RED-I)

Redovisning II (RED-II)

Performance Management (PMA)

 

VT 2020

Redovisning I (RED-I)

Redovisning II (RED-II)

Grundkurs i redovisning (Kvällskurs)

Performance Management (PMA)

 

 

Forskning

April 2020 - Mellanlägesseminarium

Titel: "Time to Work - Responsibilization and Reification in the Welfare State"

Senast uppdaterad: 8 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa