Profiles

Dennis Martinsson

Dennis Martinsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 11 69
E-post dennis.martinsson@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 736
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är universitetslektor i rättsvetenskap och jur. dr i straffrätt vid Juridiska institutionen.

Utöver att bedriva forskning och undervisning, deltar jag ofta i olika medier, där jag kommenterar, diskuterar och analyserar olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Sedan januari 2021 ingår jag i redaktionen för Aktuell högskolepedagogisk forskning, som är en del av Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet.

Undervisning

Jag undervisar på olika kurser inom ramen för Juristprogrammet. På grundnivå undervisar jag för närvarande på de obligatoriska kurserna Juridisk introduktionskurs (JIK) och grundkursen i straffrätt. På avancerad nivå undervisar jag för närvarande på de valbara kurserna Straffrätt och samhälle samt Straffrättens allmänna del. Därutöver handleder och examinerar jag examensarbeten i straffrätt. Tillsammans med universitetslektor Annika Suominen är jag kursföreståndare för grundkursen i straffrätt och jag är ensam kursföreståndare för Straffrätt och samhälle.

Min undervisningserfarenhet inkluderar också den obligatoriska grundkursen i förvaltningsrätt och förvaltningsprocess samt den fristående kursen Miljöskyddsjuridik (som riktar sig till icke-jurister) och på avancerad nivå de obligatoriska kurserna allmän rättslära och rättsinformatik samt den valbara kursen Miljörätt.

Jag har tidigare även undervisat i straffrätt på Polisprogrammet vid Södertörns högskola.

Forskning

Jag disputerade i september 2016 i ämnet straffrätt och titeln på min avhandling är Om straffrättsvillfarelse. Min forskning är i huvudsak inriktad mot frågor inom straffrättens allmänna del, det vill säga de generella normer, regler och principer som anger de grundläggande förutsättningarna för att konstatera om en gärning är straffbar. Min forskning inkluderar också vissa straffprocessrättsliga teman, såsom jurisdiktion (när svensk domstol kan döma över brott som begåtts utomlands) och resning.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2020. Dennis Martinsson. Erasmus Law Review (4), 86-101

  This article reviews exoneration in Sweden, with a focus on the procedure of applying for exoneration. First, it highlights some core features of Swedish criminal procedural law, necessary to understand exoneration in the Swedish context. Secondly, it outlines the possibilities in Swedish law to apply for exoneration, both in favour of a convicted person and to the disadvantage of a previously acquitted defendant. Thirdly, it identifies some challenges with the current Swedish model of administering applications for exoneration. Fourthly, it argues that the current system should be reformed by introducing into Swedish law a review committee that administers applications for exoneration.

 • 2020. Dennis Martinsson. Juridisk Tidskrift, 239-250
 • 2020. Dennis Martinsson, Ebba Lekvall. Scandinavian Studies in Law 66, 99-129
 • 2020. Dennis Martinsson, Mark Klamberg. Scandinavian Studies in Law 66, 51-76
 • 2018. Dennis Martinsson.
 • 2017. Dennis Martinsson.

  Ämnesdidaktiska frågor inom juristutbildningen har den senaste tiden tilldragit sig ett ökat intresse. I den här artikeln diskuterar jag en fråga som ständigt är aktuell för universitetslärare, nämligen den pedagogiska utmaningen i att undervisa om begrepp. Framställningen tar avstamp i en förhållandevis allmängiltig pedagogisk teori (socialkonstruktionism). Utifrån denna teori diskuteras utmaningen att göra juridiska begrepp begripliga i undervisningssammanhang. För att göra diskussionen gripbar, utgår jag från det straffrättsliga begreppet gärningsculpa, som många juriststudenter stöter på under straffrättskursen. Detta kan naturligtvis bytas ut mot vilket juridiskt begrepp som helst, varför artikeln kan vara givande även för den som undervisar inom andra rättsområden. De tankar som kommer till uttryck i artikeln bygger såväl på rön i högskolepedagogisk litteratur som på mina egna undervisningserfarenheter.

 • Avhandling (Dok) Om straffrättsvillfarelse
  2016. Dennis Martinsson (et al.).

  This doctoral thesis examines mistake of law from a Swedish criminal law perspective. The research has two main objectives: (1) to analyse the Swedish provision on mistake of law, and (2) to explore and analyse how to distinguish between mistakes that are relevant for the application of the intent requirement and mistakes that are relevant for the application of the provision on mistake of law. 

  Mistake of law is, in Swedish criminal law, considered as an exculpatory circumstance, which means that the actor is excused, even though he or she committed an unlawful deed. The provision on mistake of law is regulated in the Swedish Penal Code chapter 24 section 9. In order for the defendant to be excused, the provision states two preconditions: (i) it must be a case of a misapprehension, and (2) this misapprehension must be manifestly excusable. In this thesis, I scrutinise both of these preconditions. I argue that it is important to differ between whether it is a case of misapprehension and whether the misapprehension is manifestly excusable. When determining if the misapprehension is manifestly excusable or not, the defendant has traditionally been excused when the mistake typically is deemed to be exculpatory. However, due to the wordings of the provision on mistake of law, I argue that it is possible to excuse the defendant also in other situations than the traditional ones. Furthermore, when determining whether the misapprehension is manifestly excusable, the legal sources suggest that this is a form of a culpability requirement which basically means that the defendant is excused when he or she conducted some kind of investigation of whether a certain deed was lawful or not. According to the findings in this thesis, this can explain most – but not all – cases where the defendant is excused. This idea must, however, be supplemented with other reasons as to why the defendant is excused. Therefore, I suggest that there are situations where the defendant can be excused although he or she did not investigate the lawfulness of a certain deed. 

  When exploring the difference between mistakes that are relevant for the application of the intent requirement and mistakes that are relevant for the application of the provision on mistake of law, it is important to note that such an analysis can only be fruitful if it focuses on certain preconditions in certain offences. Thus, this thesis discusses this matter by a range of selected offences where this distinction becomes more interesting than in relation to other offences. In this part, I stress that the design of the scope of the intent requirement will determine whether a mistake in relation to a certain precondition in a certain offence, will be treated as a mistake which is relevant to the application of the intent requirement or a mistake of law. Furthermore, I underpin that the intent requirement can be designed as more or less qualified, which means that the intent requirement sometimes is deigned in such a way that it is enough if the defendant’s intent covers the factual basis of the necessary precondition and sometimes is designed in such a way that the defendant’s intent must cover the correct (or nearly correct) conclusion that a certain deed, in legal terms, was unlawful. However, the scope of the intent requirement can only be determined by analysing each and every precondition in each and every offence. Thus, this cannot be determined by an overarching method.

Visa alla publikationer av Dennis Martinsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 6 maj 2021

Bokmärk och dela Tipsa