Profiles

Gindt

Dirk Gindt

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-674 70 98
E-post dirk.gindt@teater.su.se
Besöksadress Frescativägen 24 E
Rum A 258
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Dirk Gindt är filosofie doktor och professor i teatervetenskap. Han är författare till monografin Tennessee Williams in Sweden and France, 1945-1965 (Bloomsbury Methuen Drama, 2019) och har medredigerat antologin Viral Dramaturgies: HIV and AIDS in Performance in the Twenty-First Century (Palgrave Macmillan, 2018).

Hans pågående forskningsprojekt Cirkumpolära performancekulturer är finansierat av vetenskapsrådet och ämnar belysa och analysera den rika scenkonst- och performancekulturen bland urfolk i det arktiska, så kallade cirkumpolära området. Särskild uppmärksamhet ägnas åt tre ensembler: Giron Sámi Teáhter i Kiruna/Giron, Nunatta Isiginnaartitsisarfia/Grönlands Nationalteater i Nuuk samt Qaggiavuut i Iqaluit i Kanada. Dessa tre ensembler fungerar som fallstudier som illustrerar de komplexa utmaningar som samiska, grönländska och inuitiska scenkonstnärer möter. Utmaningarna är exempelvis dekolonisering, försoning, bevarande av kultur och traditioner, främjandet av språken, motstånd mot den koloniala blicken, klimatförändringar och exploateringen av naturresurser, vikten av positiva självrepresentationer, samt försök att med konstnärliga medel bearbeta trauman och skambeläggning efter en lång och mörk historia av rasbiologiska experiment, tvångsförflyttningar, assimileringsprocesser, internatskolor och nomadskolor, och koloniala utställningar.

Projektet har två övergripande syften. För det första kommer jag att studera utvalda historiska och samtida pjäser och uppsättningar. Jag analyserar deras konstnärliga former och politiska innehåll samt deras kritiska mottagning för att visa hur scenkonstnärer i det cirkumpolära området hanterar det koloniala arvet. Jag ämnar även undersöka vilka finansiella, administrativa och politiska utmaningar dessa ensembler ställs inför i sina långvariga försök att uppnå status som nationalscen respektive regional scen, liksom i sina försök att få tillgång till en permanent teater och/eller säkra offentliga bidrag. Dessa frågor analyseras utifrån ett transnationellt perspektiv. Det transnationella perspektivet innebär att jag inte ser dessa performancekulturer som nationellt isolerade, utan som varande i ständig dialog med varandra – en dialog som sträcker sig över hela det cirkumpolära området. För att komma åt och skala fram komplexiteten i dessa transnationella kulturella utbyten, nätverk och relationer, är mitt andra syfte att mynta och applicera begreppet ”cirkumpolära performanceprocesser”. Begreppet kommer att fungera som ett analytiskt verktyg som ska hjälpa till att förankra de arktiska urfolkens performancekulturer i ett interkulturellt och transnationellt sammanhang på så vis att begreppet både respekterar den lokala kulturen och historien och visar på utbyten och erfarenheter som sträcker sig över nationsgränserna. Metoden bygger på etiskt försvarbara principer, informerat och frivilligt samtycke och deltagande samt en vilja att stödja urfolkens kulturella självbestämmanderätt.

För mer information, v.g. klicka på 'view page in English'.

Undervisning

Jag har undervisat kurser i performanceteorier och metodologier, teaterhistoria, kulturella representationer, genusteorier och queerstudier, aktivistisk performance, feministisk och HLBTQ+ teater, performance och performativitet, sexuella representationer i scenkonsten, modeteorier, Tennessee Williams, postkolonial och interkulturell teater och performance samt teaterhistoria och performance i Kanada. Jag handleder examensarbeten på master- och doktorandnivå.

Senast uppdaterad: 29 september 2020

Bokmärk och dela Tipsa