Profiles

Ekin Ergün Björstedt. Foto: Ingmarie Andersson Stockholms universitet

Ekin Ergün Björstedt

Sektionschef

View page in English
Arbetar vid Samverkansavdelningen
Telefon 08-16 20 81
E-post ekin.ergun.bjorstedt@su.se
Besöksadress Bloms paviljong
Postadress Samverkansavdelningen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är sektionschef på Sektionen för relationer och evenemang, som är en av tre sektioner på universitetets Samverkansavdelning. Drygt 20 av de 80 medarbetarna på avdelningen arbetar på min sektion.

Sektionens uppdrag är att bidra till att stärka Stockholms universitet som samarbetspart regionalt, nationellt och internationellt.  Inom ramen för vårt ansvarsområde ligger att initiera, stödja och utveckla universitetets relationer med befintliga och nya samarbetspartner. 

Mina medarbetare arbetar med:

  • den centrala fundraisingverksamheten, 
  • att ge stöd och utveckla universitetets strategiska partnerskap,
  • att samarbeta med donatorer och alumner, nationellt och internationellt.

Vidare ansvarar vi även för:

  • de akademiska högtiderna,
  • universitetets konstintendentur och
  • den utåtriktade verksamheten vid universitetets representationslokal Spökslottet.
  • universitetets konferensverksamhet i Aula Magna. Inom ramen för konferensverksamheten har vi både interna och externa uppdragsgivare.

Senast uppdaterad: 21 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa