Stockholms universitet logo, länk till startsida

Elin AbrahamssonForskare

Om mig

Jag disputerade i genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap i maj 2018. Min tidigare bakgrund har jag framförallt inom ämnena film- och genusvetenskap, i vilka jag har studerat på grundnivå vid Göteborgs Universitet samt på avancerad nivå vid Lunds Universitet. Jag har ett brett intresse för kulturstudier och populärkultur, med särskilt fokus på den typ av populärkultur som associeras med flickor, kvinnor och femininitet såsom pojkband, flickidoler och romantisk fiktion.

Jag har sedan 2014 varit medlem i arrangörsgruppen för Stockholms Universitets Queerseminarium. Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, som behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Sedan 2019 arbetar jag också som recensionsredaktör för tidskriften lambda nordica.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på grundkursen i genusvetenskap där jag ansvarar för delkursen Kulturstudier. Jag har tidigare haft kursansvar för delkursen Introduktion till genusvetenskapen och delkursen Vetenskapskritiska perspektiv 2 på kvällskursen (Introduktion i genusstudier) samt handlett uppsatser på kandidatnivå.

Forskning

I mitt avhandlingsarbete arbetar jag inom områdena feministiska kulturstudier, queerteori och queera läsningar. Min avhandling har titeln Enahanda läsning: En queer tolkning av romancegenren. I avhandlingen studerar jag romance, en typ av kärleksberättelser med lyckliga slut som främst skrivs och läses av kvinnor. Romancegenren är vida spridd och mycket framgångsrik, men också starkt kritiserad. Kritiken – som kommer från skilda ideologiska håll – tar ofta förlöjligande och föraktfulla uttryck. Romance beskrivs som repetitiv, ostimulerande, enkelspårig – och enahanda – men också som ”skräp”, ”porr” och ”tantsnusk” (böcker som läses med bara en hand). Jag tar i avhandlingen fasta på denna nedvärderande syn på romancegenren för att undersöka vad kritiken innehåller – och vad den värjer sig mot. Studien utgår från de populära böckerna och filmerna Twilight och Fifty Shades of Grey.

I mitt nuvarande forskningsprojekt – ”Vad sägs om romance? Om konstruktionen och främjandet av samtida svensk populärromantik” – undersöker jag de senaste årens växande romancegenre i Sverige. Jag intresserar mig både för den romantiska litteratur som skrivs och publiceras på svenska under genrebeteckningen romance, men också för hur genren positivt framhålls i ett svenskt offentligt samtal. Projektet är en treårig internationell postdok, finansierad av Vetenskapsrådet och placerad vid Institutionen för kulturvetenskaper och forskargruppen Uses of Literature: The Social Dimensions of Literature vid Syddansk Universitet.

 

Forskningsprojekt