Profiles

Elin Abrahamsson

Elin Abrahamsson

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-674 70 81
E-post elin.abrahamsson@gender.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E7
Rum E 787
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag disputerade i genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap i maj 2018. Min tidigare bakgrund har jag framförallt inom ämnena film- och genusvetenskap, i vilka jag har studerat på grundnivå vid Göteborgs Universitet samt på avancerad nivå vid Lunds Universitet. Jag har ett brett intresse för kulturstudier och populärkultur, med särskilt fokus på den typ av populärkultur som associeras med flickor, kvinnor och femininitet såsom pojkband, flickidoler och romantisk fiktion.

Jag har sedan 2014 varit medlem i arrangörsgruppen för Stockholms Universitets Queerseminarium. Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, som behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på grundkursen i genusvetenskap där jag ansvarar för delkursen Kulturstudier. Jag ansvarar också för delkursen Vetenskapskritiska perspektiv 2 på kvällskursen (Introduktion i genusstudier) och handleder uppsatser på kandidatnivå. Jag har tidigare även haft kursansvar för delkursen Introduktion till genusvetenskapen.

Forskning

I mitt avhandlingsarbete arbetar jag inom områdena feministiska kulturstudier, queerteori och queera läsningar. Min avhandling har titeln Enahanda läsning: En queer tolkning av romancegenren. I avhandlingen studerar jag romance, en typ av kärleksberättelser med lyckliga slut som främst skrivs och läses av kvinnor. Romancegenren är vida spridd och mycket framgångsrik, men också starkt kritiserad. Kritiken – som kommer från skilda ideologiska håll – tar ofta förlöjligande och föraktfulla uttryck. Romance beskrivs som repetitiv, ostimulerande, enkelspårig – och enahanda – men också som ”skräp”, ”porr” och ”tantsnusk” (böcker som läses med bara en hand). Jag tar i avhandlingen fasta på denna nedvärderande syn på romancegenren för att undersöka vad kritiken innehåller – och vad den värjer sig mot. Studien utgår från de populära böckerna och filmerna Twilight och Fifty Shades of Grey. Här diskuteras inte bara den föraktade romanceläsaren som hon framträder i kritiken mot genren, utan också hur hennes läsning skulle kunna se ut. Den enkla och okritiska, repetitiva och verklighetsfrånvända romanceläsningen visar sig då vara lika mycket ett hot som en möjlighet.

Jag har vidare medverkat i antologin Fiktion och verklighet: mångvetenskapliga möten (2016, red. Anna Bohlin och Lena Gemzöe, Stockholm: Makadam) med bidraget ”En riktig artist och ett äkta pojkband: om representationen av ’flickidolen’ i Ulrik Munther: Big in Japan och One Direction: This is Us”.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa