Profiles

Elin Franzén 2017

Elin Franzén

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post elin.franzen@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E774
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i etnologi sedan hösten 2015. Radiolyssnandets betydelser i människors liv – i den pågående vardagen såväl som tidigare i livet – är ämnet för mitt avhandlingsprojekt.

Mediet och dess användning är i ständig förändring som teknologi och samhällsfenomen, samtidigt som radiolyssnandet i viss mening har varit sig likt genom tiderna: det handlar om människors möten med ett medieinnehåll som existerar i form av ljudupplevelser – röster, musik, signaler, tystnader. Ljudformatet gör det möjligt för mediet att flätas samman med andra aktiviteter, vilket innebär en intim närvaro i människors vardagsliv.

Huvudsakligen genom intervjuer och nyinsamlat frågelistmaterial söker jag svar på hur radiolyssnande finns som dagliga praktiker, som minnen och som del i intervjupersonernas identitetsskapande. Vad lyssnar de på och med vilken teknisk utrustning? Hur har förhållandet till radiomediet förändrats – eller inte förändrats – genom livet? Hur minns personerna olika radioprogram och lyssningssituationer? Vilka sammanhang skapas när lyssnandet kombineras med andra sysslor? Och hur kan radiolyssnande förstås både som en individuell och kollektiv erfarenhet?

Tidigare har jag undersökt vardagsliv och plats utifrån ljudperspektiv, i etnologiska och konstnärliga sammanhang. Jag har också arbetat med samtidsdokumentation vid Stockholms stadsmuseum.

Handledare är Barbro Blehr, verksam på ERG vid Stockholms universitet, och Sverker Hyltén-Cavallius, verksam som forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv.

Senast uppdaterad: 29 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa