Profiles

frödin

Ellen Frödin

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 44 80
E-post ellen.frodin@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 24 E
Rum A 104
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har studerat filosofi vid Södertörns högskola samt litteraturvetenskap vid Södertörn och Stockholms universitet. Skrev magisteruppsats om föremålens roll i Djuna Barnes författarskap, Hatten, dockan, capen, byrån: ting och tinglighet hos Djuna Barnes (2013). Doktorand sedan januari 2015.

Forskning

Mitt projekt behandlar den framskjutna roll som föremål får i litteratur, teori och konst under 1900-talets första decennier, där de framträder som ett epistemologiskt, socio-politiskt och inte minst estetiskt problem. Jag är intresserad av hur litteraturen representerar och reproducerar ting och deras relation till människan, och hur detta samspelar med samtida teori och visuell kultur.

Handledare

Elina Druker, Ulf Olsson

Intresseområden

Materialitetsteori, kontinental filosofi, modernitet/modernism, avant-garde, materiell och visuell kultur 

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa