Profiles

Elin Göransson Håkansson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 25 28
E-post elin.g.hakansson@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum B 341
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik sedan september 2017. Mina tidigare studier inkluderar konstvetenskap och museologi vid Umeå universitet samt en masterexamen i estetiska vetenskaper med inriktning på konstvetenskap från Stockholms universitet. 

Undervisning

Konstvetenskap I, KV1500 (grundnivå), dag och kväll
Konstvetenskap II, KV2290 (grundnivå)
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige, KV1000 (grundnivå)
Kyrkor och kloster, städer och slott, KV1255 (grundnivå)
Landskap som minne, bild och konstruktion, KV5220 (avancerad nivå)
 

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt, med arbetstiteln Trädgårdens materialitet. Estetiska, kulturella och sociala perspektiv på den privatägda trädgården vid 1900-talets början, undersöker jag trädgården som fysisk plats och idé i Sverige cirka 1900-1930 med fokus på rumslig disposition och materialitet. Den privatägda trädgården placeras i en estetisk, kulturell och social kontext och relaterar därmed till en större diskurs rörande konst, arkitektur och samhälle vid förra sekelskiftet. Studien är tänkt att genomföras genom analyser av texter (exempelvis handböcker, tidskrifter, privat korrespondens och offentliga utredningar), bildmaterial (till exempel fotografier, målningar, illustrationer, kartor och skisser) samt fallstudier av fysiska anläggningar (både enskilda trädgårdar och planlagda bostadsområden).

Handledare: Catharina Nolin och Mårten Snickare
 

Konferenspapers och workshops

2018 Cambridge AHRC DTP International Conference, ’Space and Surface’, Cambridge, 17 – 19 September 2018. Session: ”Dwellings”. Paper title: ”For Benefit and Pleasure. The Organizing of Space in Small Gardens Through the Writings of Rudolf Abelin 1902-1932”

European Association of Urban History, Rom, 29 augusti – 1 september 2018. Session: Urban Gardening: A Historical Perspective, c. 1700-2000. Paper title: “A Garden of One’s Own – A Swedish Example of the Beneficial Value of the Urban Garden in the Early 20th Century”

Garden and Landscape Studies Graduate Workshop, Dumbarton Oaks, Washington DC, 13 maj - 2 juni 2018
 

Publikationer

”Sten i trädgården” i Sten – en tidsresa. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 2015- 2016, Skara: 2016

”Folkbildning och estetisk fostran. Två teman i Rudolf Abelins författarskap” i Bulletin för trädgårdshistorisk forskning nr 28, Forum för trädgårdshistorisk forskning: 2015


”1850-1920” i Guide till svensk landskapsarkitektur, Arkitektur förlag: 2013


”Helgö och Kaggeholm” i Kaggeholms folkhögskola 70 år, Kaggeholms folkhögskola: 2013

 

Senast uppdaterad: 24 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa