Profiles

Elin Göransson Håkansson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 25 28
E-post elin.g.hakansson@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum 341
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik sedan september 2017. Mina tidigare studier inkluderar konstvetenskap och museologi vid Umeå universitet samt en masterexamen i estetiska vetenskaper med inriktning på konstvetenskap från Stockholms universitet. 

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt, med arbetstiteln Trädgårdens materialitet. Estetiska, kulturella och sociala perspektiv på den privata trädgården vid 1900-talets början, vill jag undersöka hur trädgårdskonsten, såsom den tog sig uttryck i privata trädgårdsanläggningar, stod i relation till en större diskurs rörande konst, arkitektur och samhälle vid förra sekelskiftet. Trädgårdens diskursiva tillblivelse, materiella uttryck och agens samt funktion i dess kulturella och sociala kontext vid tiden utgör projektets huvudinriktningar. Studien är tänkt att genomföras genom analyser av texter (exempelvis handböcker, tidskrifter, privat korrespondens och offentliga utredningar), bildmaterial (till exempel fotografier, målningar, illustrationer, kartor och skisser) samt fallstudier av fysiska anläggningar (både enskilda trädgårdar och planlagda bostadsområden).

Handledare: Catharina Nolin och Mårten Snickare

Publikationer

”Sten i trädgården” i Sten – en tidsresa. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 2015- 2016, Skara: 2016

”Folkbildning och estetisk fostran. Två teman i Rudolf Abelins författarskap” i Bulletin för trädgårdshistorisk forskning nr 28, Forum för trädgårdshistorisk forskning: 2015


”1850-1920” i Guide till svensk landskapsarkitektur, Arkitektur förlag: 2013


”Helgö och Kaggeholm” i Kaggeholms folkhögskola 70 år, Kaggeholms folkhögskola: 2013

 

 

 

Senast uppdaterad: 15 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa