Profiles

Elin Kanhov framför en vägg med bokhyllor.

Elin Kanhov

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 19 68
E-post elin.kanhov@music.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B
Rum V 216
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i musikvetenskap. Masterexamen i estetiska vetenskaper med huvudområde musikvetenskap från Stockholms universitet med masteruppsatsen ”A Posthumanist Aesthetics of Physicality in Music: An Understanding of the Mind-Body Problem with Music by Marie Samuelsson”. Bachelor of Arts in Music från University of Sussex, Brighton, England. 

Forskning

Min avhandling undersöker hur nutida tonsättare inom konstmusik skapar kreativa och etiska förhållningssätt till naturen. Genom Gilles Deleuze finner jag ett immanent etiskt tänkande som ser konsten, naturen och människan som delar av samma helhet. Här positioneras det mänskliga tillsammans med det icke-mänskliga, och alla typer av livsprocesser ses som heterogena, sammanvävda, och komplexa. Istället för att se naturen som det ”andra”, något bortom människan som kan representeras genom musiken – ett synsätt som tillför förfrämligande – tänks naturen och musiken här som olika, men ibland liknande, uttryck för samma helhet. Deleuzes etiska perspektiv tillför ett bejakande av naturens inneboende kreativa potentialer, och musikens förmåga att experimentera med dessa potentialer utifrån ett etiskt perspektiv. De tonsättare och verk som studeras i avhandlingen har på ett eller annat sätt en sedan tidigare uttalad naturtematik. De huvudsakliga tonsättare som studeras är Kaija Saariaho, John Luther Adams och Helena Tulve. I analyserna fördjupas denna naturtematik och förankras i sin samtid. Sedan, tillsammans med Deleuze, tänker jag hur dessa musikaliska verk skapar kreativa och framför allt etiska förhållningssätt till detta vi kallar natur.

Senast uppdaterad: 20 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa