Profiles

Elisabeth Lilja

Elisabeth Lilja

Fd forskare

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
E-post elisabeth.lilja@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

 

Forskningsintresse

 

Stadsutveckling, segregation och planering. Min forskning syftar till att synliggöra sociala värden som identitet och förankring i gestaltning och utformning av arkitektur och byggd miljö i städer och stadsdelar. Fokus är särskilt på moderna förortsmiljöer och det senaste decenniets stadsutvecklingsprojekt för att bryta segregation. Forskningen ser på kopplingen mellan å ena sidan de värden som finns i planering och visioner om urban form och byggd miljö och å andra sidan de värden de boende ser i sin vardag.  

 

Utmärkelse

Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris år 2013. Samfundet S:t Erik skriver i sin motivering att docent Elisabeth Liljas forskning "har gett oss en rik och mångfacetterad bild av Stockholm; staden som plats och de sociala villkoren i stadens liv. Hon har i sina forskningar främst intresserat sig för stadsutveckling, segregation och planering, och i sitt aktuella projekt ”Den segregerade staden” studerar hon den sociala innebörden av stadsrummets och stadslivets dramatiska förändringar i modern tid. Hennes senaste stockholmspublikation Den segregerade staden. Tre kvarter i Stockholms innerstad. (Stockholmia förlag 2011) är en ingående studie av stadens gentrifiering."

 

Samfundet S:t Erik

 

Aktuella uppdrag

Programkoordinator Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället 2011-2016

www.detcivilasamhallet.se

 

Publikationer

Lilja, E. (2015): A New Ecology of Civil Society II, Journal of Civil Society, Volume 11, Issue 4, December 2015, Routledge, London.

 

Lilja, E. (2015): A New Ecology of Civil Society, Journal of Civil Society, Volume 11, Issue 2, June 2015, Routledge, London.

 

Lilja, E. (2012): Globaliserad, gentrifierad och segregerad stad i U. Sörensen (red.) Stockholm global stad. Samfundet S:t Eriks årsbok 2012, Stockholm.

 

Lilja, E. & Åberg, M. (2012): Var står forskningen om civilsamhället? En internationell översikt. Vetenskapsrådets rapportserie 4:2012, Vetenskapsrådet, Stockholm.

 

Lilja, E.(2011): Den segregerade staden. Tre kvarter i Stockholms innerstad. Stockholmia förlag. Stockholm.

 

Lilja, E. & Pemer, M.(2010): Boendesegregation – orsaker och mekanismer. En genomgång av aktuell forskning. Bilaga 1 till rapport Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. Boverket, Karlskrona.

 

Lilja, E. & Pemer, M.(2010): Boendesegregation – orsaker och mekanismer. En genomgång av aktuell forskning. Bilaga 1 till rapport Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. Boverket, Karlskrona.

 


Lilja, E. (2010): Urban Space and Segregation. A Socio-spatial Perspective. S. Gaddoni (ed.)  Spazi pubblici e parchi urbani nella cittá contemporanea. Public Spaces and Urban Parks in the Contemporary City. Bologna, Italy, Paron Editore

 

Lilja, E. (2010): Den segregerade stadens villkor  i S. de Laval, M. Lieberg & P. Åkerblom (red.) Den lärande staden, Boréa Förlag, Umeå

 

Lilja, E. (2009): Det gröna och bebyggelsen: Från kampen mot staden till kampen för staden i U. Sörensen (red.) Stockholm den Gröna Staden. Samfundet S:t Erik årsbok 2009, Stockholm

 

Lilja, E. (2008): Att leva i kvarteret Kobben. // Vertical Street : Arkitektur för ett kosmopolitiskt och ekologiskt samhälle, Lundquist, Göran G. (red.) SNS Förlag, Stockholm

 

Lilja, E. (2008) Förortens identitet. // Invandrare & Minoriteter : Tidskrift för forskning, politik, kultur och debatt. Temanummer nr 5 /2008 ”Stadsliv”

 

Lilja, E. (2007): Den meningsfulla förorten. Stadsrum och offentliga platser i en segregerad stad i H.Forsell (red.) Den kalla och varma staden: Migration och stadsförändring i Stockholm efter 1970. Stockholmia förlag, Stockholm

 

Lilja, E. (2007): Förorten inifrån. Tidskriften Invandrare & Minoriteter, temanummer 4-5/ 2007 ”Mitt hem- min borg”.

 

Lilja, E. (2006): Den urbana visionen – och förorten i Buciek K. Baerenhold J.O. Hldrup M.Plöger J.(red.) Rumslig praksis. Festskrift til Kirsten Simonsen. Geografi, Roskilde Universitetcenter, Roskilde Unversitetsforlag

 

Lilja, E. (2006): Tenstas stadsformer och offentliga rum i Gullberg A. (red.) Tensta genom mitt fönster. Ingång till Tensta Bo 06. Stockholmia förlag, Stockholm

 

Lilja, E. (2006): Förorten den typiska Stockholmsstadsdelen i Stockholm Bygger 2006, Stockholmia förlag, Stockholm

 

Lilja, E. (2005): Segregationen och stadens form – exemplet Servicehuset i Sörenson U. (red.): Stockholm den växande staden. S:t Eriks årsbok 2005, Samfundet S:t Erik, Stockholm

 

Lilja, E. (2005): Förorten som dröm och verklighet i Forsberg G. (red.): Planeringens utmaningar och tillämpningar, Uppsala Publishing House, Uppsala s175-194

 

Lilja, E. (2004): Det offentliga rummet och förorten som modernismens vagga i Sthlm at Large, Handbok om Stockholms framtid. Färgfabriken, Stockholm s.105-118

 

Lilja, E. (2003): Idéutveckling om Älta och dess centrum. Rapport 30 oktober 2003

 

Lilja, E. (2002): Segregationens motsägelsefullhet. Integrerad i en stadsdel- segregerad i staden. Meddelande 114, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm. 

 

Lilja, E. (2001): Förorterna ska inte vara sovstäder i Stockhlm at Large. Utställningskatalogen Färgfabriken, Liljeholmen, Stockholm

 

Lilja, E. (2000): Periphery and Identity - The Modern suburbian Paradox. IAPS Bulletin of People-Environment Studies. No 16 Autumn 2000.

 

Lilja, E. (2000): Periferi och Identitet - den moderna förortens paradox. Byplan 02/00, Dansk Byplanlaboratorium, Köpenhamn, Danmark. s 46-54.

 

Lilja, E. (1999): Visions of a Good Life in the Modern Suburb i Ilmonen M. Johansson, Stenius, H.(eds.) HELSINKI – BERLIN – STOCKHOLM 3 european capitals facing the future. Helsinki University of Technology Publications in  Centre for Urban and Regional Studies, C 53, Espoo Finland. 

 

Lilja, E. (1999): Identitet och utsatthet i en segregerad förort i Arnstberg K-O. (red): Segregationens konsekvenser. Texter från institutet för urbana studier. Kulturgeografiskt seminarium 3/99, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Lilja, E. (1999): Den ifrågasatta förorten. Identitet och tillhörighet i moderna förorter. Byggforskningsrådet. Stockholm

 

Lilja, E.(1998): Arkitektur, kultur och identitet. MAMA/Divan nr 11998. Stockholm s.76-78

 

Lilja, E. (1997): Segregationsproblematiken i Stadslandskapet – sönderfall eller läkning. Framtidsstaden IV. Stadsmiljörådet, Karlskrona s.97-100.

 

Lilja, E. (1997): Att tolka stadsrum i Visioner av kunskapsstaden, Framtidsstaden V, Stadsmiljörådet, Karlskrona s.127-130

 

Bidrag till vetenskapliga konferenser

 

LIlja, E. (2005): paper och presentation Redeveloping the City: Urban Knowledge and Involvement den 29 maj-3 juni på “Life in Urban Landscape. International Conference for Integrating Urban Knowledge & Pracice”, Göteborg.

 

Lilja, E. (2005): paper och föreläsning Urban Knowledge and Praxis: The Stockholm Case. Rethinking Urban Space Department of Urban Planning and Architecture, Columbia University, New York, USA.,11 april 2005.

 

Lilja, E. (2004): Föreläsning Urban Form: Identity and Public Life den 4 augusti på den internationella konferensen ”Micro/Macro – an Urban Meeting between Stockholm and Tokyo” i Stockholm.

 

Lilja, E. (2002): paper och föreläsning om Periphery and Identity -The paradox of the Modern Suburb den 27 augusti på the 6th International PlaNet Congress "Suburbia" i Köpenhamn.

 

Lilja, E. (2001): Presentation av paper om Urbanitet och identitet i Moderna Förorter Tekniska Högskolan i Helsingfors, juni.

 

Lilja, E. (2000): Periphery and Identity. Den internationella konferensen 9th International Conference of Planning History 21-23 augusti 2000, Helsingfors, Finland

 

Lilja, E. (2000): The Contradiction of segregation. Det internationella seminariet HELSINKI-BERLIN-STOCJHOLM 3 EUROPEAN CAPITALS FACING THE FUTURE, i Stockholm 14-16 september 2000.

 

Lilja, E. (2000): Periferi och Identitet - den moderna förortens paradox. NSBB konferensen 28-29 september 2000 i Köpenhamn.

 

Lilja, E. (1999): Segregationens motsägelsefullhet. NSBB konferensen i Lysebu 18 och 19 nov, 1999, Norge.

 

Lilja, E. (1999): Visions of a good life in the modern suburb. Det internationella seminariet HELSINKI – BERLIN – STOCKHOLM 3 european capitals FACING THE FUTURE, Hanaholmen, Helsingfors, Finland 13-14 nov 1998.Visions of a Good Life.pdf

 

Lilja, E. (1998): Identitet och utsatthet i en segregerad förort. NSBB - seminariet på Hanaholmen, Helsingfors, Finland 13-14 november 1998.

 

Lilja, E. (1998): Urbanity and Identity. Den internationella konferensen City and Culture, Stockholm 13-17 maj 1998.

 

Lilja, E.(1997): Att leva på förortens villkor. NSBB - seminarium i Sigtuna i maj 1997.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 11 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa