Profiles

Elin Lundquist. Foto: Niklas Björling.

Elin Lundquist

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post elin.lundquist@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 754
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i etnologi sedan augusti 2013. Mitt forskningsintresse rör huvudsakligen relationer mellan människor och andra djur, liksom mellan människor och teknik. Specifikt handlar min avhandling om fågelskådning och hur fågelskådares sätt att erfara och förstå fåglar formas. Fågelskådare är utrustade med och tar hjälp av optiska redskap, digitala kommunikationsmedel, avbildningar och litterära beskrivningar av fåglar. Jag undersöker hur dessa olika hjälpmedel möjliggör för, liksom begränsar olika perspektiv på omgivningen. Jag är därtill intresserad av hur föreställningar om autenticitet etableras bland fågelskådare och hur den ”naturliga världen” blir begriplig och meningsfull för dem. För att undersöka detta använder jag mig av en rad olika metoder och materialkategorier. Dessa omfattar intervjuer, intervjupromenader, deltagande observationer och observationer på internet. Den teoretiska och metodologiska inspirationen hämtar jag särskilt från aktörnätverksteorin, där materialitet är ett centralt begrepp.

Jag har tidigare studerat etnologi vid Stockholms universitet och det var ur min masteruppsats, ”Artbestämmarna - En studie av hur seenden formas i fågelskådning” som avhandlingsämnet växte fram. Utöver en masterexamen i etnologi har jag en kandidatexamen i kulturgeografi.

Handledare: Lars Kaijser och Maria Bäckman.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Elin Lundquist vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 20 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa