Profiles

Elin Manker (photo: Sven Johansson)

Elin Manker

Lektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 25 28
E-post elin.manker@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 24
Rum B 341
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

FD

Forskningsintressen: Design- och hantverkshistoria, relationen mellan teori och praktik inom design och hantverk, estetik, materialitet, temporalitet

Utbildning
FD i Konstvetenskap, Stockholms Universitet
Fil.Mag i Estetik (Södertörns högskola)
Fil.Mag i bild- och designpedagogik (Konstfack)
Fil.Kand i Konstvetenskap (Stockholms Universitet )

Undervisning

Jag undervisar på Konstvetenskap II och på Masterprogrammet för Kulturarvsstudier.

Forskning

Under våren 2020 har jag arbetat med ett bokprojekt om svensk designhistoria ämnad blinda läsare. Projektet är finansierat av De blindas bokfond och drivs genom Mälardalens Högskola. Texten kommer att översättas till punktskrift och förses med taktila illustrationer utförda av Annica Norberg. 

I mitt avhandlingsprojekt, Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890, (Gidlunds förlag 2019) undersökte jag designprocesser kopplade till 1800-talets fabrikstillverkning. Avhandlingen analyserar relationen mellan den dåtida estetiska diskussionen och fabrikstillverkningen – hur de båda hanterade och diskuterade frågor om form, formspråk och vardagsföremålens betydelse ur estetisk synvinkel. I centrum för undersökningen står mönsterblad publicerade i illustrerad press, handböcker och priskuranter, vilka genom sin mångfacetterade användning i samtiden ger underlag för slutsatser kring hur såväl ingenjörskåren, akademikerna, fabrikörerna, hemslöjdsrörelsen och de kvinnoemancipatoriska nätverken hanterade den då nya omständigheten att vardagen i hög grad gestaltades genom fabrikstillverkade konsumtionsobjekt. Avhandlingen framhåller tidens eklektiska formspråk som en elementdesign verkande genom olika motivrepertoarer – en praktik som i hög grad baserades på äldre skråhantverksmetoder uppblandade med fabrikstillverkningens kollektiva produktionsprocess och som påverkades av modernitetens flödande bildutbud. Starkt betydelsebärande för det svenska sammanhanget var också den tyska filosofiska estetiken i sin populariserade variant, vilken här identifieras och skrivs fram som populär estetik.

 

Publikationer:

Forthcoming, accepted article, peer-reviewed:
”Popular Aesthetics of the 19th Century. Ornamental Prints and Pattern Sheets as Actors for Popularization During the 1870s”, Jesús Mu­noz Morcillo (ed.): Geneaology of Popular Science, Karlsruhe Institute of Technology

Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890, (diss.), Gidlunds förlag, 2019

Please disturb!, pedagogisk matrikel, särtryck till utställningskatalog, Föreningen Svensk Form, 2005 (medförfattare)

”Det i flor stående Stockholm – en studie av två malmgårdsträdgårdar”, Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 31-32:1996 (tillsammans med Maria Holmlund)

Konferenser:

Confenrence Paper:
'Element Design. Ornamnetal Approach in late nineteenth century paraffin lamp manufacturing'. Copies, Classics & Traditions, Nordic Forum for Design History, Reykjavik, 2018.

Conference Paper (peer-reviewed):
Popular Aesthetics of the 19th Century - A Concurrent Story to the History of Design, Investigated through an Analysis of Illustrations in the Periodical Press, Genealogy of Popular Science, Karlsruher Institut für Technologie, 2018.

Poster Session:
Aestethic Strategies of the North. Looking at design through 'popular aesthetics', Det nordiske 1800-tals forskningsnetvaerk: Netvaerksseminar 2017, Köpenhamn

Paper (peer-rewieved):
How To Comprehend 19th Century Interiors? Comments on ANT and historic interior research, The Nordic Association of Architectural Research Symposium 2016, Stockholm 

 

Senast uppdaterad: 10 maj 2020

Bokmärk och dela Tipsa