Profiles

Elin Nystrand von Unge

Elin Nystrand von Unge

Vikarierande universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post elin.vonunge@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E768
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Min avhandling handlar om kulturhistoriska museers samtidsinsamling. Att museer ägnar sig åt att samla samtid är emellertid inte någon självklarhet.  Museer har sedan länge förvärvat det som är gammalt – det vill säga föremål från det förflutna. I dag är följaktligen de flesta museimagasin fulla av artefakter med hög ålder. Stora resurser läggs därför på samlingsförvaltning. En betydande del av budgeten går även till att öka antalet besökare genom nyskapande och publikvinnande utställningar. I ljuset av dessa fakta är museernas ekonomiska förutsättningar till insamling ytterst begränsade.

Samtidigt produceras numera mer föremål än någonsin tidigare i historien. Därtill lever vi i en tid där ekonomiska, teknologiska, politiska och miljömässiga processer i snabb takt förändrar människors vardagsliv på ett fundamentalt sätt. De kulturhistoriska museernas uppdrag kan sammanfattas med verben samla, vårda, visa, men hur går egentligen samlandet till när resurserna är begränsade och samhällsförändringarna snabba? Hur möter museerna dessa utmaningar i det vardagliga insamlingsarbetet?

Att samla och dokumentera den egna samtiden är en praktik som i Sverige utvecklades på 1970-talet. Syftet var att de kulturhistoriska museerna, på ett samordnat och systematiskt vis, även i framtiden skulle kunna berätta om den tid som gått. Med hjälp av etnografiska metoder undersöks i den här avhandlingen hur formandet av denna praktik har gått till. Hur påverkas den kunskap som produceras inom ramen för museernas verksamhet av att byggas ur ett pågående, samtida fenomen, snarare än ett historiskt? Vilka är effekterna av att det historiska djupet har blivit så grunt att vi skapar historia direkt ur samtiden?

 

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • Bok (red) Sprängskiss no 1
    2012. Elin Nystrand von Unge, Britta Söderqvist.

    Sprängskiss är en plattform vars ändamål är att ge perspektiv på museer och kulturarv. Genom olika textbaserade verk vill vi ställa frågor som rör museers praktiker, inuti och utanför museets väggar.

    Vi tror att svensk museisektor behöver duskutera, teoretisera och skriva om sig själv. Ett öppet samtal om sektorns värde och innehåll är nödvändigt för att museer ska vara angelägna för sin omvärld.

    Sprängskiss är ett sätt att bidra till den diskussionen.

Visa alla publikationer av Elin Nystrand von Unge vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 10 september 2020

Bokmärk och dela Tipsa