Profiles

Elin Nystrand von Unge

Elin Nystrand von Unge

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-674 73 12
E-post elin.vonunge@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum D4
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt avhandlingsprojekt behandlar insamling på kulturhistoriska museer i Sverige. Mer specifikt kretsar innehållet kring vad som händer när minnesinstitutioner arbetar med insamling av den egna samtiden. 

Detta görande bygger på ett ordnande av fysiska objekt bakom vilket det ligger en rad mer eller mindre medvetna beslut: Tingen ordnas relationellt av mänskliga kroppar, av de existerande samlingar de införlivas i, av de utrymmen där de förvaras samt de idéer som är bärande inom verksamheten. Det jag är intresserad av är hur detta ordnande går till.

Studiens arbetssyfte är att undersöka hur, och på vilka villkor, samtid samlas på kulturhistoriska museer i Sverige. Processen kan beskrivas som en förhandling mellan olika insamlingsparadigm. En viktig dimension utgörs av vilka kroppar, rum och ting som involveras i samlandet av samtid. I materialet söker jag därför efter förlopp där dessa görs eller inte görs samtida. En teoretisk förutsättning är alltså tanken om att både mänsklig och icke-mänsklig materia har agens. Inspirerad av John Law, Bruno Latour och Michel Callons aktör-nätverksteori (ANT) försöker jag bära med mig ett fokus på det relationella i fältarbetet, hur de olika dimensionerna av samlandet sam- eller särskapas.

Källmaterialet består av en större studie av det samtida samlandet, där just samtidsinsamling stått i fokus: Genom deltagande observation har jag följt etablerandet av nätverket Dokumentation samtida Sverige (DOSS), utfört ett tiotal djupintervjuer med representanter från lika många museer runt om i landet samt gjort arkivstudier av tidigare samtidsinsamlingar. 

Utöver mina etnologistudier har jag även en masterutbildning i Internationella museistudier (IMS) vid Göteborgs universitet samt flera års erfarenhet av att arbeta med insamlingsfrågor på olika museer. Avhandlingen beräknas vara färdig till hösten 2019.

Handledare: Lars Kaijser och Simon Ekström  

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • Bok (red) Sprängskiss no 1
    2012. Elin Nystrand von Unge, Britta Söderqvist.

    Sprängskiss är en plattform vars ändamål är att ge perspektiv på museer och kulturarv. Genom olika textbaserade verk vill vi ställa frågor som rör museers praktiker, inuti och utanför museets väggar.

    Vi tror att svensk museisektor behöver duskutera, teoretisera och skriva om sig själv. Ett öppet samtal om sektorns värde och innehåll är nödvändigt för att museer ska vara angelägna för sin omvärld.

    Sprängskiss är ett sätt att bidra till den diskussionen.

Visa alla publikationer av Elin Nystrand von Unge vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa