Profiles

Elisa Rossholm

Elisa Rossholm

Timlärare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 25 28
E-post elisa.rossholm@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 24B
Rum 341
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Elisa Rossholm är doktorand vid Konstvetenskapliga institutionen sedan 2011 och är även knuten till forskarskolan för kulturhistoriska studier. Fil Mag. i konstvetenskap från Stockholms universitet samt studier i etnologi, litteraturvetenskap och kulturvetenskap förlagda vid Högskolan på Gotland, Lunds universitet och Malmö högskola.

Forskning

Avhandlingsprojektet är en analys av svensk skämtbild under skämtpressens uppgång och storhetstid. Analysen syftar till att blottlägga det i skämtbilden som den tänkta mottagaren förväntades identifiera sig med. Materialet består av skämtbilder från svensk skämtpress 1870-1920. Studien görs utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv där humorfilosofiska teorier, bildanalys och teorier kring identitetsskapande förenas. Det eftersökta benämns i avhandlingen som hufvudpersonen och kan förstås som något som blir till genom att erfara de övriga rollkaraktärerna. Skämtbildens roll i det offentliga rummet och dess avgränsning i teman rörande det svenska samhället öppnar för frågor kring en manlighetsnorm och en hegemonisk maskulinitet.

Analyserna utgår från ett slags scenisk konstruktion, där den verkliga staden, dess nöjen, hemligheter och farligheter är det som utgör materialet för bildernas scener. Figurerna i scenerna agerar i spelet ut de faror och tvetydigheter som stadens borgerlige man stod inför. Karakteristiskt för en stor grupp av bilderna är att denna hufvudperson är undanglidande och diffus, medan scenerna han, lättad, tänks skratta åt skildrar hans mardrömmar eller förhoppningar i ett smålustigt skimmer.

Intresseområden

Karikatyr, skämtbild, humor, identitet, sekelskiftet 1900, teckningskonst, hegemoni, manlighet, kön, borgerlighet, satirisk press, ambivalens, repetition, teater.

Senast uppdaterad: 25 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa