Profiles

Emma Fransson

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för folkhälsovetenskap
Telefon 08-674 73 60
E-post emma.fransson@su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Postadress Institutionen för folkhälsovetenskap 106 91 Stockholm

Om mig

Min forskning fokuserar i stor utsträckning på psykisk hälsa och välbefinnande för barn och familjer och hur sociala determinanter kan förklara skillander i hälsa.

Ett annat forskningsintresse rör kopplingar mellan stress och inflammation hos personer med psykisk ohälsa.

Projekt

I projektet Särlevande föräldrars psykiska hälsa fokuserar vi på variationer i mammaors och pappors självrapporterade hälsa/ohälsa, kopplat till hur barnen bor efter en separation samt hur denna variation kan kopplas till sociala och materiella förhållanden.

I BVC-ELVIS bedriver vi forskning inom barnhälsovården (BVC) om nya metoder för sjuksköterskor att arbeta med psykosocial hälsa. Vi samlar också in uppgifter om välbefinnande för barn med växelvis boende.

Projektwebbplats: https://www.medscinet.com/bvcelvis  

I Elvis projektet undersöker vi psykisk hälsa och välbefinnande hos barn i växelvis boende samt föräldrars erfarenheter växelvis boende för små barn.

 

Senast uppdaterad: 11 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa