Profiles

ake engsheden

Åke Engsheden

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 33 66
E-post ake.engsheden@antiken.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm Stockholm

Forskning

Jag leder forskningsprojektet "Digitalt arkiv för koptiska ostraka i Sverige". Projektet som är ett treårigt RJ-finansierat infrastrukturprojekt syftar till att tillgängliggöra de samlingar som finns i Sverige av koptiska ostraka, framförallt på Museum Gustavianum i Uppsala. Ostraka är krukskärvor eller kalkstensflagor och var ett vanligt skrivmaterial under antiken för texter av tillfällig karaktär. Koptiska är det kristna Egyptens språk och skrevs med en variant av det grekiska alfabetet. Texterna som kan dateras till perioden 600-800 e.Kr. omfattar brev, skattekvitton, skuldbrev och andra juridiska dokument och kommer från trakten kring Thebe i Övre Egypten. De utgör ett viktigt källmaterial för förståelsen av olika aspekter av livet i det senantika Egypten. Genom tidsspannet kan man i dokumentation bevittna övergången från det bysantinskt präglade Egypten till det islamiska kalifatet.

Inom projektet arbetar två personer, docent Åke Engsheden och fil.dr Andreas Winkler, som båda är disputerade i egyptologi. Fotografier och metadata kommer att integreras i internationella databaser för papyrologiskt material liksom i databasen för museets egna föremål. Arbetet kommer att kompletteras med transkription och översättning till engelska av de studerade texterna för att öka samlingens tillgänglighet och nytta för vidare forskning.
 

Nyckelord för övrig forskning

Hieroglyfer, egyptologi, grekisk-romerska Egypten, senantiken, ortnamnsforskning
 

Kort CV

2014-15 Gästprofessor i egyptologi vid NENU (Changchun, Kina)
2011-12 Wissenschaftlicher Mitarbeiter i egyptologi vid universitetet i Mainz
2006-08 Membre à titre étranger vid IFAO, Kairo (Institut Français d'Archéologie Orientale)
2006-2013 Forskare vid Uppsala universitet
2002 Fil.dr i egyptologi vid Uppsala universitet

Studier i Uppsala, Köpenhamn och Köln

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Åke Engsheden. Décrire, imaginer, construire l'espace, 117-135
  • 2016. Åke Engsheden. Medusa. Svensk tidsskrift för antiken 37 (4), 7-15
  • 2016. Åke Engsheden. UCLA Encyclopedia of Egyptology, 1-10

    From 404 BCE - 394 CE hieroglyphic texts were in general composed in the high-status language variety termed Traditional Egyptian. This was used exclusively in religious and sacerdotal contexts and is as such opposed to Demotic, which served both as a spoken and as a written language. Traditional Egyptian is a reflex of how the late scribes perceived the classical language. The result is a morphologically impoverished Egyptian (in comparison with the classical language), in combination with a phonology that corresponds largely to Demotic. Traditional Egyptian served as a vehicle for many new compositions, in particular religious inscriptions in temples and on papyri, but also funerary, historical, and autobiographical texts. Meanwhile, older texts in the classical language continued to be copied: as long as there are no reliable means of dating texts according to linguistic criteria, it remains difficult to establish the exact corpus of texts written in Traditional Egyptian.

  • 2016. Åke Engsheden. Chronique d'Égypte 91 (182), 285-333
  • 2015. Åke Engsheden. Medusa. Svensk tidsskrift för antiken 36 (1), 17-24
Visa alla publikationer av Åke Engsheden vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 17 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa