Stockholms universitet

Erik CardelusUniversitetslektor

Om mig

Jag är lektor vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet. Jag disputerade 2016 med avhandlingen Motivationer, attityder och moderna: en studie om motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk.

Vid sidan om detta är jag legitimerad gymnasielärare i svenska, spanska, historia och pedagogik för gymnasiet. Jag är också utbildad journalist. Under många år har jag samarbetat med Utbildningsradion, där jag medverkat i produktioner och skapat pedagogiskt material. Jag har även skrivit läromedel i spanska på Sanoma förlag (tidigare Bonniers).

Allt sedan 1997 har jag arbetat i varierande grad inom högskolan. Först som så kallad utlandslektor i svenska språket och litteraturen vid Komeniusuniversitetet i Bratislava, Slovakien. Jag arbetade också under flera år på Lärarhögskolan i Stockholm.

Undervisning

Under senare år har jag framför allt undervisat och föreläst i kurser på gymnasielärarprogrammet vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Jag har även kompetensutvecklat verksamma ämneslärare i moderna språk och svenska.

Forskning

Min forskning har flera spår. Dels forskar jag om elevers motivation och attityder till att studera och lära sig språk, mer specifikt moderna språk. Dels har jag publicerat många texter om litteratur, inte minst sådan som behandlar språk och kommunikation, exempelvis som Understreckare i Svenska Dagbladet och i tidningen Respons och Kvartal. Avslutningsvis har jag publicerat flera texter om utbildning, bland annat i Skola och samhälle, Dagens nyheter, GP, SvD, Moderna språk och Pedagogiska magasinet.

Publikationer

Jag har publicerat både vetenskapligt och mer populärvetenskapligt (utifrån den tredje uppgiften). Här är ett urval:

Motivationer, attityder och moderna språk2016, Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik.

Vad motiverar elever till att lära sig moderna språk i skolan?, 2016-03-15, http://www.ciennce.com/ciennce.php?userId=218&userTypeId=2

Varför är spanskan så trendigt?, 2011-11-10, paper till ASLA:s höstsymposium i Falun-2011.

Motivación duradera o motivación pasajera? Unas reflexiones sobre la motivación para cursar estudios superiores de ELE en el sistema educativo sueco, paper till Konferensen Congreso ASELE 2014, Universidad Carlos III Madrid,   http://www.aselered.org/Libro-resumenes-definitivo.pdf

La Invención de Argentina, 1994, Tidskriften Moderna språk, no 3/1994.

Publikationer utifrån den tredje uppgiften

Det finns en ny skolväg, 2010-09-15, DN-kultur, http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/det-finns-en-ny-skolvag.

Dags att stötta pojkarna, 2017-09-22, Pedagogiska magasinet, http://pedagogiskamagasinet.se/dags-att-stotta-pojkarna/

Dags att börja vända på stenarna, 2017-02-02, Pedagogiska magasinet, http://pedagogiskamagasinet.se/dags-att-borja-vanda-pa-stenarna/

Mästerverk som skrivna för dagens pandemi, 2020-03-13, SvD under strecket.

https://www.svd.se/masterverk-som-skrivna-for-dagens-pandemi

Framgångsrika flickor och floppande pojkar, 2021-01-14, Kvartal, https://kvartal.se/artiklar/framgangrika-flickor-och-floppande-pojkar/

Män är förlorare i dagens skola - ta det på allvar, 2019-09-22, Göteborgs-Posten, https://www.gp.se/debatt/m%C3%A4n-%C3%A4r-f%C3%B6rlorare-i-dagens-skola-ta-det-p%C3%A5-allvar-1.4657257

Stoicismens aktualitet, 2021-06-05, Axess magasin nr 5.

Lärdomar från det tidigare 1900-talets tysklärare, Lingua 2020/3.

Pojkars underpresterande i moderna språk, Lingua 2021/2.

Humaniora utan lärare?, 2016-07-09, UNT, http://www.unt.se/asikt/debatt/humaniora-utan-larare-4294493.aspx, (i samarbete med Humtank och tillsammans med Jesper Olsson och Anna Sofia Rossholm)

Satning på karriärlärare lyfter inte yrket, 2015-02-10, SvD-Brännpunkt, http://www.svd.se/satsning-pa-karriarlarare-lyfter-inte-yrket

Thunberging - klimatragg på svenska, 2020-03-05, Språktidningen, https://spraktidningen.se/blogg/gastbloggare-thunberging-klimatragg-pa-svenska

Skrivglappet i moderna språk - ett digitalt dilemma? Lingua, 2020/4.

Handledarvillkoren måste förbättras, 2012-08-13, Skolvärlden, http://www.skolvarlden.se/artiklar/”handledarvillkoren-måste-förbättras” (Tillsammans med Bärbel Vall)

Män är förlorare i dagens skola – ta det på allvar, 2017-09-22, GP, http://www.gp.se/nyheter/debatt/m%C3%A4n-%C3%A4r-f%C3%B6rlorare-i-dagens-skola-ta-det-p%C3%A5-allvar-1.4657257

Floden där Vänsterns drömmar sjönk, 5/2018, Respons, http://tidskriftenrespons.se/artikel/floden-dar-vansterns-drommar-sjonk/

Antonio Tabucchi och Pessoa, 2020-04-20, Tidskriften Dixikon, https://www.dixikon.se/antonio-tabucchi-och-pessoa/

Närande och tärande, 2020-04-27, Skola och samhälle, https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/erik-cardelius-narande-och-tarande/

Skärp utformningen av lärarlegitimationen, 2017-04-23, UNT, https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=true&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fwww.unt.se%2fasikt%2fdebatt%2fskarp-utformningen-av-lararlegitimationen-4624559.aspx&callback=http%3a%2f%2fwww.unt.se%2finc%2feprencallback.aspx

Spanien – Katalonien = sant?, 2017-09-28, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32064

Inför en uppförandekod för skolverksamhet, 2012-08-27Svd Brännpunkt, http://www.svd.se/infor-en-uppforandekod-for-skolverksamhet.

Neapel - mellan böckerna och den brutala verkligheten, 2019-12-19, Tidningen Kulturen, https://tidningenkulturen.se/utgavor/utgava-2019-4/23809-neapel-mellan-bockerna-och-den-brutala-verkligheten

Närande och tärande, 2020-04-27, Skola och samhälle, https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/erik-cardelius-narande-och-tarande/

Inför en uppförandekod för skolverksamhet, 2012-08-27Svd Brännpunkt, http://www.svd.se/infor-en-uppforandekod-for-skolverksamhet.

Är Vygotskij lärarutbildningens heliga ko?, 2017-11-06, Skola och samhälle,  http://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/erik-cardelius-ar-vygotskij-lararutbildningens-heliga-ko/

Smolket i PISA-bägaren, 2019-12-09, Skola och samhälle, https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/erik-cardelus-smolket-i-pisa-bagaren/

Kärnuppdraget kläms mellan pinnräknande och policydokument, 2020-12-07, Skola och samhälle, https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/erik-cardelus-nar-karnverksamheten-klams-mellan-pinnraknande-och-policydokument/

Har du lärt dig något nytt språk på sistone?, 2018-02-18, Skola och samhälle,  Skola och samhälle, http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/erik-cardelus-har-du-lart-dig-nagot-nytt-sprak-pa-sistone/

Akademin bör ta ett ledande ansvar i klimatarbetet, 2019-04-15, Universitetsläraren, https://universitetslararen.se/2019/04/15/akademin-bor-ta-ett-ledande-ansvar-i-klimatarbetet/

En trettioårig återblick på de moderna språkens situation, 3/2019, Lingua.

Utan redovisningsplikt, 2017-01-23, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32489

Passion och revolution, 2017-09-12, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/31922

Ett nytt liv och ett annat i spillror, 2018-03-14, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32732

Konsten att läsa av resandet, 2018-06-16, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/33146

Philip Roths förunderliga universium, 2018-05-24, Tidskriften Opulens, http://www.opulens.se/litteratur/philip-roths-forunderliga-universum/

Pojkar som checkar ut från läsningen och bildningen, 2017-09-28, Skola och samhälle, http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/eric-cardelus-pojkar-som-checkar-ut-fran-lasningen-och-bildningen/

Den enkla lösningarna blir alltmer komplicerade, 2017-09-04, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/31907

Kulturmännen, makten och  ansvaret, 2017-11-24, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32318

En orange oro, 2018-06-01, Tidskriften Opulens, http://www.opulens.se/opinion/en-orange-oro/

Livets hiss till vinden, 2018-06-12, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/33127

Handbok mot vår klimatångest, 2018-03-04, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32665

Nu talar alla om bildning, 2018-02-07, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32591

Tidningen Kulturen, 2020-07-20, Avsked, https://tidningenkulturen.se/utgavor/utgava-2020-2/23875-avsked

Klaustrofobisk medelklassängslan, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32642

Leva i en tid av murar och filterbubblor, 2018-02-17, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32612

Läsningen och okulturmannen, 2017-05-16, Skola och samhälle, http://www.skolaochsamhalle.se/noterat/erik-cardelus-lasningen-och-okulturmannen/

Självhjälpsböcker – ett rop på hjälp, 2018-01-14, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32451

Sommaren med Doktor Glas, 2018-07-15, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/33207

Röst från det postkoloniala Algeriet, 2018-07-18, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/33263

Böckerna om "diktarnas krig belyser fascismens rötter", 2017-11-17, Opulens, http://www.opulens.se/litteratur/bockerna-om-diktarnas-krig-belyser-fascismens-rotter/

Kärleken till livet, litteraturen och Lissabon, 2018-03-22, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32788

Väljarnas val i politiskt föränderlig tid, 2018-03-18, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32754

Mellan tragedi och fars, 2018-04-24. Opulens, http://www.opulens.se/opinion/mellan-tragedi-och-fars/

En författare att ständigt återkomma till, 2018-05-25, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/33010

Den minimaliska trenden är falsk konsumtionskritik, 2018-03-20, Opulens, http://www.opulens.se/existentiellt/den-minimalistiska-trenden-ar-falsk-konsumtionskritik/

Våt blick på Nobelfesten, 2018-04-25, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32932

Lagom bok om landet lagom, 2018-04-04, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32842

Gör minimalismen världen bättre?, 2018-04-10, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32870

Och nobelpriset går till, 2017-10-01, Tidskriften Albahttp://www.alba.nu/sidor/32005

Rädslan för misslyckandet, 2017-07-01, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/31817

Mannen och den moderna skammen, 2017-10-20, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32174

Varifrån kommer alla dessa arga män?, 2017-05-24, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/31563

Fotboll, samhälle och den nära framtiden, 2017- 12-26, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32381

Demokrati är något gripbart för alla, 2017-05-06, Tidskriften Alba,  http://www.alba.nu/sidor/31495

Tidningen Kulturen, 2020-07-20, Litteratur om pandemiska tider, https://tidningenkulturen.se/utgavor/utgava-2020-2/23873-litteratur-om-pandemiska-tider

Hopp och förtvivlan i Frankrike och Falun, 2017-05-05, Tidskriften ALba, http://www.alba.nu/sidor/31495

Två röster om samtidens mörker, 2017-04-27, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/31452

Gestaltbyten i Lissabon, 2018-04-06, Opulens, http://www.opulens.se/litteratur/10132/

Ett spel med många ansikten, 2016-06-07, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/30533

Laget och pengar skapar individen, 2016-06-17, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/30531

Konsten att skapa ett lag, 2016-06-07, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/30529

När sportmaskineriet börjar hacka, 2016-06-07, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/30526

Gedigen analys av den auktoritära populismen, 2018-03-07, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32682

Skickliga lärare och svaga länkar, 2015-03-15, Skola och samhälle, http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/erik-cardelius-skickliga-larare-och-svaga-lankar/

Vinterbetraktelse över en ojämlik skola, 2015-02-05, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/?showArticle=28409

Kontrollanten, 2013-02-28, Skola och samhälle, http://www.skolaochsamhalle.se/?s=Kontrollanten

Inför tydliga spelregler, 2012-03-20, Lärarnas tidning, http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/03/20/infor-tydliga-spelreglerHur länge kan man vara skolpolitiskt naiv?, 2012-02-23, Skola och samhälle, http://www.skolaochsamhalle.se/skolpolitik/erik-cardelus-hur-lange-kan-man-vara-skolpolitiskt-naiv/

Morötterna på Cayman Islands, 2011-04-02Skola och samhälle, http://www.skolaochsamhalle.se/skolpolitik/erik-cardelus-morotterna-pa-cayman-islands/

Den dystre deckarens väg till global framgång, 2012-03-15, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/21420

Genusdebatter i ljus och skugga, 2012-02-10, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/21259

Aningslöshet i ödslig skog, 2012-03-10, Tidskriften Alba. http://www.alba.nu/sidor/21315

Den resursläckande skolan, 2012-02-03, Skola och samhälle, http://www.skolaochsamhalle.se/skolpolitik/erik-cardelus-den-resurslackande-skolan/

Rädslan att tappa status, 2012-09-13, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/kategorier/teman/radslans-manga-ansikten?

Mediernas roll för vår syn på döden, 2012-05-04, Tidsskriften Alba, http://www.alba.nu/?showArticle=21617

En alldeles oväntad död, 2017-10-26. Tidskriften Alba. http://www.alba.nu/sidor/32197

Varje tid har sitt egna vemod, Tidskriften Opulens, http://www.opulens.se/litteratur/varje-tid-har-sitt-egna-vemod/

Är talet om höga förväntningar bara en modefras?, 2012-09-12,  Skola och samhälle, http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/erik-cardelius-ar-talet-om-hoga-forvantningar-bara-en-modefras/

Kvinnlig utsatthet doppad i hederskultur, 2018-03-26, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32801

Augustpriset och rörelser i tiden, 2017-11-29, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32329

Att ha någons liv i sina händer, 2017-12-14, Tidskriften Alba, http://www.alba.nu/sidor/32359

Presentationer i urval

2021-04-29, Motivation, lärande och språkval, Uppsala universitet Nätverk för språklärare

2017-12-11, Motivation i språkklassrummet, Skolverket, Språklärargalan i Göteborg.

2018-04-17, Motivation och språklärande, Norra Real.

2017-10-05, Att lära sig språk – Porquoi, Por qué, Warum,  Stockholms universitets forskardagar.

2016-03-15, Vad motiverar elever till lära sig moderna språk i skolan?, Göteborgs universitet.

2016-02-18, Intervju med Språkporten, https://www.skolporten.se/forskning/intervju/kansla-av-utveckling-motiverar-till-sprakstudier/

2014-11-24, Motivation och lärande, Stockholms språklärarförening.

2014-10-07, Motivación duradera o motivación pasajera? Unas reflexiones sobre la motivación para cursar estudios superiores de ELE en el sistema educativo sueco, Kongressen Congreso ASELE 2014, Universidad Carlos III Madrid.

2011-11-10, Varför är spanskan så trendigt?, presentation vid ASLA:s höstsymposium i Falun-2011.

2012-05-12, Kontext, individ och motivation - Varför skiljer sig motivationen och attityderna till att läsa moderna språk så mycket mellan  individer och skolor?, ASLA:s vårsymposium. i Linköping maj 2012.