Stockholms universitet logo, länk till startsida

Erika SahlénProjektledare

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innefattar påverkans- och samverkansuppdrag för att förbättra förutsättningarna för flerspråkiga barns lärande i förskolan samt kompetensutveckling för verksamma förskollärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt runt om i Sverige.

 

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad förskollärare med många års erfarenhet av arbete i förskolor där majoriteten av barnen är flerspråkiga. Som verksam förskollärare har jag haft olika tjänster och uppdrag. Jag har arbetat som förskollärare i barngrupp, pedagogisk utvecklare, förskollärare på introduktionsförskola och biträdande rektor i förskola.