Profiles

Erik Sinander

Erik Sinander

Universitetslektor i internationell privaträtt

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 32 73
E-post erik.sinander@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 842
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är anställd som lektor i internationell privaträtt.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2017. Erik Sinander (et al.).

  This doctoral thesis examines the influence of private international law on the Swedish model for collective self-regulation of employment conditions. The Swedish model is characterized by the crucial importance of private collective agreements. In the thesis, the Swedish model is structured as a three step procedure following the creation and implementation of employment conditions. In the first step employment conditions are negotiated under a mutual threat of industrial action. Employment conditions are then, in the second step, settled in collective agreements. In the third step, employment conditions are carried out in individual employment contracts. Swedish substantive labour law serves as an infrastructure for this collective self-regulation. Hence, in Sweden the right to strike is utmost extensive during the period of bargaining, but ceases once a collective agreement is in place. Additionally, collective agreements have several other legal effects, and individual employment contracts are interpreted as a part of the system. The research analyses how the private international law issues of jurisdiction, choice of law, application of substantive law in international relations and treatment of foreign judgments affect the Swedish model. The general conclusion in the dissertation is that EU private international law is based on individualism while the Swedish model is based on collectivism. This conflict of basic ideas creates several legal problems which are addressed in the thesis.

 • 2013. Erik Sinander. Svensk Juristtidning (8), 807-814
 • 2014. Erik Sinander. Europarättslig tidskrift (2), 331-341
 • 2015. Erik Sinander, Gustav Lindkvist. Svensk Juristtidning (9), 749-758

  I denna artikel argumenteras för att svenska domstolar har en skyldighet att säkerställa att innehållet i utländsk rätt blir adekvat utrett mot bakgrund av principerna om beslutsharmoni och lojal tillämpning av utländsk rätt. Det hävdas i artikeln att utredning av utländsk rätt är en bevisfråga enligt rättegångsbalkens regler men att det är domstolen som har ansvaret för utredningen.

 • 2016. Erik Sinander. Svensk Juristtidning (3), 173-190

  I internationella avtal kan man i princip styra tvistelösningen till antingen ett visst lands domstolar (prorogation) eller till ett skiljeförfarande i ett visst land. Vad gäller anställningsavtal är dock möjligheten för parterna att välja behörig domstol begränsad på grund av EU:s domsrättsregler. Eftersom de reglerna inte omfattar skiljeförfaranden, blir det en fråga för varje EU-medlemsstats egen rättsordning att avgöra hur skiljeklausuler i anställningsavtal ska behandlas. I svensk rätt är inställningen till skiljeklausuler i anställningsavtal liberal, vilket i viss mån kontrasterar mot det arbetstagarskydd som finns i EU:s domsrättsregler. I denna artikel belyses de olika möjligheterna att styra tvistelösning i internationella anställningsavtal i ett svenskt internationellt process- och privaträttsligt perspektiv.

Visa alla publikationer av Erik Sinander vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 25 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa