Profiles

Erika Baraldi

Erika Baraldi

Doktorand, projektkoordinator

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 62
E-post erika.baraldi@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Rum 234
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Legitimerad psykolog och doktorand i Specialpedagogik vid Stockholms universitet.

Särskilt intresserad av barnpsykiatrisk bedömning, behandling och utredning inom psykosomatiken samt tidiga interventioner för att förbättra den långsiktiga utvecklingen hos barn och ungdomar.

Forskar nu inom projektet tidigtsamspel för prematurfödda barn och deras föräldrar efter hemkomsten från neonatalavdelningen och under första levnadsåret.

Som psykolog har jag kliniskt arbetat inom Kriminalvården, som organisationskonsult, på stiftelsebaserad psykoterapimottagning främst för unga vuxna samt inom Barn- och ungdomspsykiatrins specialenheter.

För mer information om mitt publicerade material, följ länkarna nedan:

Psykologexamensuppsatsen Psykosocial verklighet för prematurfödda 18-åringar färdigställdes år 2008 och sedan dess har mitt intresse för utvecklingen för de tidigast födda barnen, några av vårdens sköraste patienter, ökat. Uppsatsen finns att ladda ner på DIVA http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:200064/FULLTEXT01.pdf

Deltar som en av författarna samt i arbetsgruppen för Fokusrapporten "För tidigt födda barn - Vårdkedjan från MHV till Elevhälsan" från Stockholms Läns Landsting. Laddas ner från Vårdgivarguiden:  http://http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/utbildning-och-utveckling/vardutveckling/fokusrapporter/for-tidigt-fodda-barn--vardkedjan-fran-mhv-till-elevhalsan

Deltar som psykolog i podcasten Föräldramakarna avsnitt 19 om tidigt födda barn, lyssna här: http://www.acast.com/foraldramakarna/avsnitt19attfodafortidigt

Jag har spelat in en kortare föreläsning om psykosocialt stöd på neonatalen via Youtube, se länk:

http://www.youtube.com/watch?v=boQN3tNtwVY

Föreläser i slutet av Karolinska Universitetssjukhuset konferensdag Ultra Early Intervention 2018 tillsammans med Omvårdnadschefen Christina Wahlstedt om prematurfödda barn och deras ätsvårigheter, se videolänk och klicka fram till programpunken "Experiences and Challenges working with premature children in our outpatient eating and feeding program at Astrid Lindgren's Hospital Sweden" http://ultra-early-intervention.creo.tv/2018/stockholm_conference

Stipendier & anslag

Forskningsprojektet Tidigtsamspel som Erika är doktorand i tilldelades ett treårigt anslag från samarbetsprojektet Stockholms Universitet - Stockholms Läns Landsting (SU-SLL-fonden) år 2016. 

Erika har beviljats medel från Filénska fonden för att gå en vidareutbildning i samspelsbedmningsverktyget Emotional Availability Scale år 2017, från Drottning Silvias Jubileumsfond för skapande av en behandlingsmanual år 2017, från Centrum för Kompetensutveckling Vård och Omsorg (CKVO) Stockholms universitet år 2018 för koordinerande, sammarbete och kunskapsspridande av forskningsprojekt samt från Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond år 2018.

Länk Drottning Silvias Jubileumsfond:

http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kungafamiljensstiftelser/drottningsilviasjubileumsfond/utdelningar/utdelningar/utdelning2017.4.6c35d163160590eb7f99.html

 

 

Undervisning

Handleder sedan sedan hösten 2015 psykologstudenter under deras femte termin på Stödkonstaktmomentet vid Stockholms universitet.

Forskning

Legitimerad psykolog och doktorand i specialpedagogik i ett multidisciplinärt projekt gällande tidig intervention till extremt prematurfödda barn och deras föräldrar. Projektet drivs i samarbete med Karolinska Institutets institution kvinnor och barns hälsa, samt neonatalavdelningarna inom Stockholms Läns Landsting. Huvudhandledare Mara Westling Allodi, professor i Specialpedagogik, bihandledare Ann-Charlotte Smedler professor emerita i psykologi.

Extremt prematurfödda barn spenderar ofta tre månader på sjukhus innan de får komma hem. Den vårdintensiva miljön på neonatalavdelning med många professionella personer som dagligen ger vård, råd och stöd till föräldrar och barn kan i längden uppfattas som utmanande att stå ut med, men vid hemkomst blir kontrasten ofta stor. Genom anhörigföreningen Prematurförbundet vet vi att många familjer känner sig ensamma och rådvilla i denna del av vårdkedjan. Denna tidiga intervention syftar till att förbättra barnets långtidsutfall, föräldrars mående och det positiva föräldra-barnsamspelet i samband med hemgång från neonatalen och under barnets första levnadsår.

Under hösten 2017-våren 2018 genomförs en utbildning på 20% till projektets behandlare, vilka alla har tidigare erfarenhet av prematurfödda barn. Utbildningen sker i samverkan med en holländsk forskargrupp som tagit fram en liknande intervention vid Amsterdams Akademiska Medicinska Sjukhus.

Inkludering i studien på Stockholms Läns Landstings fyra neonatalavdelningar påbörjas hösten 2018.

Mer information om studien finns i följande Youtube länk:

http://www.youtube.com/watch?v=boQN3tNtwVY

 

Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa