Profiles

Pic

Erik Svensson Grape

PhD Student

View page in English
Arbetar vid Institutionen för material- och miljökemi
E-post erik.grape@mmk.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 16 C
Rum C 563
Postadress Institutionen för material- och miljökemi 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand inom oorganisk kemi, med ett fokus på koordinationspolymerer, metallorganiska ramverk samt kristallografi.

 

Undervisning

Porösa material, 7.5 hp, assistent.
Strukturanalys med diffraktion, 7.5 hp, assistent.

 

Publikationer

Ren, Y., Xie, S., Svensson Grape, E., Inge, A. K., & Ramstrom, O. (2018). Multistimuli-responsive Enaminitrile Molecular Switches Displaying H+-Induced Aggregate Emission, Metal Ion-induced Turn-on Fluorescence, and Organogelation Properties. Journal of the American Chemical Society.

 

Anslag och Stipendier

  • Resebidrag, ÅForsk Foundation, 2018
  • Resebidrag, Jubileumsanslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 2018
  • Resebidrag, European Crystallographic Association, 2018

 

Övriga Åtanganden

Organisationskommitté, "School on Reticular Chemistry: description and design of framework materials", Stockholm, 2019

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa